VKSND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

18/01/2017 03:19

(kiemsat.vn)
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 16/01, VKSND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi các nội dung được báo cáo, đặc biệt là về công tác thu, chi tài chính, công tác quản lý tài sản, công tác tổ chức cán bộ và sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ. Đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã trả lời, giải đáp những thắc mắc được nêu ra và tiếp thu những ý kiến tham luận để hoàn chỉnh các quy định, quy chế của đơn vị.

Trước đó, ngày 13/01/2017, VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ ký cam kết Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban cán sự đảng, Đảng ủy VKSND tỉnh quản lý trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Quy định nêu rõ nguyên tắc xử lý vi phạm, chế độ trách nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các đồng chí đứng đầu đơn vị và cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm trong đơn vị.

Các đồng chí Lãnh đạo đơn vị ký cam kết

Dưới sự chứng kiến của 04 đồng chí trong Ban cán sự đảng; lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ngãi, các đồng chí Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND cấp huyện đã lần lượt ký cam kết. Việc ký cam kết này giúp cho người đứng đầu đơn vị (Phòng, VKSND cấp huyện) nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ; trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhằm hạn chế việc xảy ra vi phạm, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Thị Thùy Trang/  Võ Thị Hồng Luyến

VKSND tỉnh Quảng Ngãi

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang