VKSND tỉnh Quảng Nam làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

23/10/2019 09:37

(kiemsat.vn)
Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/10/2019, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND đã tiến hành khảo sát về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kết quả, kinh nghiệm cũng như khó khăn, vướng mắc qua hơn một năm thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra theo quy định của BLTTHS năm 2015 tại VKSND hai cấp tỉnh Quảng Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy: VKSND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã bám sát các nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị công tác năm 2019 của VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo Viện đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác như tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhất là hình thức tự đào tạo; chú trọng công tác hướng dẫn chỉ đạo cho VKSND cấp dưới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra…

Đoàn công tác làm việc với VKSND tỉnh Quảng Nam

Xác định nhiệm vụ chống oan sai là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; do vậy, VKSND hai cấp tỉnh Quảng Nam thực hiện tham gia hỏi cung 100% số bị can theo quy định; kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ để đảm bảo căn cứ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Qua kiểm sát, VKSND phát hiện nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp, kịp thời ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm.

Đáng chú ý, trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  thì VKSND tỉnh Quảng Nam đã có những biện pháp, giải pháp trong công tác chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền. Trực tiếp Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo, đồng thời là Trưởng ban Thông tin - Tuyên truyền, hàng năm tổ chức xây dựng Chương trình công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam để hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện; thường xuyên nắm bắt và xử lý kịp thời thông tin của đơn vị, của Ngành; phân công các cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm gắn với từng giai đoạn cụ thể...

Trang tin điện tử của VKSND tỉnh Quảng Nam được xây dựng từ năm 2012 đến nay, các chuyên mục và nội dung được thể hiện phong phú, đa dạng đã phản ánh kịp thời hoạt động của ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam. Tính đến 09/2019, Ban Thông tin – Tuyên truyền đã xử lý, đăng tải hơn 1.000 tin, bài về hoạt động của VKSND hai cấp; đồng thời thường xuyên gửi tin, bài, hình ảnh cộng tác với các cơ quan báo chí của Ngành là như Tạp chí Kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật và Trang thông tin điện tử VKSND tối cao.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các cán bộ, các tầng lớp nhân dân tại địa phương về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, về các hoạt động của ngành KSND tỉnh Quảng Nam và hình ảnh người cán bộ kiểm sát, từ tháng 05/2015, VKSND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Quảng Nam (QRT) thực hiện “Chuyên mục Kiểm sát nhân dân”, mỗi tháng phát sóng 01 số vào thứ bảy, tuần thứ ba của tháng, với thời lượng khoảng từ 10 đến 15 phút. Đến nay đã phối hợp thực hiện được 48 số phát sóng.

 

Hưởng ứng đợt tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội thi “Kỹ năng viết và trình bày luận tội, đối đáp trong ngành VKSND tỉnh Quảng Nam năm 2019”, triển khai cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên” trong công chức và người lao động và cán bộ qua các thời kỳ... ;

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật không những được triển khai tại VKSND cấp tỉnh mà còn được phát động và thực hiện bằng các hoạt động cụ thể tại các VKSND cấp huyện như: Tuyên truyền tại cơ sở, phổ biến pháp luật tại địa phương, treo khẩu hiệu…

Đoàn công tác làm việc với VKSND thành phố Hội An

Khảo sát công tác tuyên truyền tại VKSND thị xã Điện Bàn

Thời gian tới, VKSND tỉnh Quảng Nam chủ động thực hiện công tác tuyên truyền một cách sâu rộng và toàn diện hơn gắn với các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Quảng Nam để tổ chức các hoạt động nhằm phục vụ có hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang