VKSND tỉnh Phú Yên: Góp phần giữ bình yên “Đất Phú- Trời Yên”.

26/01/2018 08:42

(kiemsat.vn)
Danh hiệu “đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017” là nguồn động lực để VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2018.

Với VKSND tỉnh Phú Yên, năm 2017 đi qua để lại nhiều dư âm tốt đẹp. Trong cảm xúc đặc biệt chào đón xuân sang, chúng ta có dịp nhìn lại thành quả năm qua cũng như quyết tâm về một năm mới đầy khí thế và nhiều thắng lợi.

Nhờ sự nỗ lực và đồng thuận cao của các cán bộ công chức, năm 2017, VKSND tỉnh Phú Yên đã có nhiều bước đột phá và đạt chất lượng, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và xây dựng Ngành. Trước hết, phải nói đến sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ, mà nổi bật là việc Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã chủ động ban hành 3 Kế hoạch về công tác cán bộ (Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của VKSND tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch về thực hiện việc bố trí Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương; Kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức VKSND tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2017-2021).

Việc tổ chức triển khai, thực hiện 3 Kế hoạch đã đạt kết quả tích cực: có 7/9 Viện trưởng VKSND cấp huyện không phải là người địa phương (đạt 77,8%, vượt 27,8% chỉ tiêu của Ngành); luân chuyển, điều động 31 trường hợp. Trong đó, đẩy mạnh việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo hướng chuyên sâu; kiên quyết thực hiện điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý chưa đáp ứng yêu cầu công tác. Thông qua công tác điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, lãnh đạo Viện đã có những việc làm cụ thể, sáng tạo, vận dụng sát hợp với tình hình, đặc điểm cơ quan, địa phương, chú trọng điều động, tăng cường có thời hạn 3 Kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh đến VKSND cấp huyện để trực tiếp tham gia nghiên cứu, đề ra hướng giải quyết một số vụ án tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Đây là sự đổi mới mang tính đột phá nhằm giúp cho cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc tồn đọng trong thời gian dài.

Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP tỉnh trao Cờ thi đua ngành KSND cho VSND tỉnh Phú Yên

Thực tiễn cho thấy việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức đã tạo nên những động lực mới, tư duy mới, môi trường và điều kiện mới... cho cán bộ, công chức phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ trước mắt và lâu dài. Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) như luồng sinh khí mới tiếp thêm sức mạnh, cho thấy Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện có tầm nhìn và hướng đi đúng. Đây là nền tảng, động lực để Ngành KSND tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị, Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018.

Thời gian tới, VKSND tỉnh Phú Yên xác định công tác tổ chức cán bộ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 03 Kế hoạch của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh về công tác cán bộ và tổ chức sơ kết 01 năm triển khai thực hiện. Chú trọng việc điều động, biệt phái Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ở VKSND tỉnh đến VKSND cấp huyện để tiếp cận thực tiễn và tạo môi trường rèn luyện, thử thách để đánh giá cán bộ. Đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh chủ động, tích cực xây dựng Đề án giai đoạn 2018-2021 báo cáo VKSND tối cao sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc theo hướng tinh gọn đầu mối các phòng có tính chất tương đồng nhiệm vụ công tác theo lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và chủ trương tinh giản 10% biên chế của Bộ Chính trị.

Năm 2018 là năm toàn Ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Danh hiệu “đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017” là nguồn động lực để VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn. Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động VKSND hai cấp luôn dồi dào khí thế, đồng lòng xây dựng Ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ bình yên “Đất Phú- Trời Yên”.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang