VKSND tỉnh Nghệ An: Quán triệt, phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

17/06/2019 15:58

(kiemsat.vn)
Ngày 17/6/2019, VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 21 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện, Thành viên Hội đồng thi đua, Lãnh đạo các Phòng thuộc VKSND tỉnh; Lãnh đạo các VKSND cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An; đồng chí Tôn Thiện Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Mai Châu, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Nghệ An đã trình bày toàn văn nội dung Công văn số 2406/VKSTC-V16 của VKSND tối cao về phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”  tới toàn thể cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An.

Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu VKSND cấp huyện

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng đã đánh giá việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND tỉnh Nghệ An thời gian qua; nhấn mạnh về những việc làm được, chưa làm được của cán bộ, công chức thuộc VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện văn hóa công sở trên các nội dung: Trong thực thi công vụ; trong việc tiếp xúc làm việc với người dân; trong mối quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan và trong quan hệ giữa cán bộ, công chức trong Ngành.

Đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trước khi bế mạc Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; quán triệt và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An nắm rõ 04 nội dung của phòng trào thi đua: (1) Tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức, khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ công chức, viên chức phải thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, Kiểm sát viên “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; (2) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức phải thực hiện “4 xin, 4 luôn”; (3) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của công chức, viên chức; (4) Chuẩn mực về trang phục của công chức, viên chức. Đồng thời, quán triệt tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang