VKSND tỉnh Gia Lai nhận “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2019

07/01/2020 13:52

(kiemsat.vn)
Nhờ những kết quả nổi bật mà VKSND tỉnh Gia Lai đạt được trong năm qua, đơn vị đã vinh dự nhận được những danh hiệu: Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”  và Bằng khen 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Năm 2019, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai đã thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố mới 1.079 vụ/1.468 bị can (tăng 42 vụ so với năm 2018). Nhóm tội xâm phạm về trật tự xã hội tuy có giảm 5,3% nhưng một số vụ án giết người tính chất mức độ đặc biệt nguy hiểm, sử dụng hung khí là các loại dao, súng tự chế. Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường và xâm phạm sở hữu tăng 5,5%, tội phạm về ma túy tăng 21%; Các tranh chấp về dân sự và khiếu kiện hành chính tiếp tục gia tăng và ngày càng phức tạp; tổng số thụ lý trong kỳ 6.606 vụ việc (tăng 431 vụ, việc so với năm 2018).

Đồng chí Trần Công Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh

Qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND hai cấp đã tích cực, chủ động phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp cũng như trong quản lý Nhà nước và xã hội; kịp thời ban hành 607 văn bản yêu cầu cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm (45 kháng nghị, 196 kiến nghị và 366 kết luận). Các kháng nghị, kiến nghị, kết luận của Viện kiểm sát bảo đảm có căn cứ, được các cơ quan tư pháp và cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu, thực hiện.

Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 91,78% (vượt chỉ tiêu 1,78%); tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 98,13% (vượt chỉ tiêu 3,13%); công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được tăng cường, đạt vượt chỉ tiêu; đã trực tiếp kiểm sát 206 lần, ban hành 238 kháng nghị, kiến nghị, kết luận yêu cầu khắc phục vi phạm trong lĩnh vực này. 

Kiểm sát 100% văn bản trả lại đơn khởi kiện và bản án, quyết định của Tòa án; phối hợp với Tòa án tổ chức 45 phiên tòa rút kinh nghiệm (vượt chỉ tiêu 17 phiên tòa). Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án dân sự được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 85% (vượt chỉ tiêu 5%); Kiểm sát chặt chẽ việc ban hành các quyết định về thi hành án đảm bảo đúng thời hạn, có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Viện trưởng VKSND huyện Đak Đoa chủ trì họp liên ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác tư pháp

Năm 2019, VKSND tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân, tăng cường công tác quản lý giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh người cán bộ cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động.

Đ/c Huỳnh Minh Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì họp đánh giá việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm tại huyện Kông Chro

Tổ chức 05 Hội nghị tập huấn trực tuyến trong toàn Ngành để hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong nghiệp vụ và 07 Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá, chỉ đạo rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Qua đó kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp huyện và những vụ án, vụ việc phức tạp, có dấu hiệu oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Nhờ những kết quả nổi bật mà VKSND tỉnh Gia Lai đạt được trong năm qua, đơn vị đã vinh dự nhận được những danh hiệu: Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”  và Bằng khen 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; danh hiệu “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 03 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân; tặng Bằng khen cho 17 lượt tập thể và 49 cá nhân.

 

Lãnh đạo VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2019 cho VKSND tỉnh Gia Lai

Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối cho Phòng 7, VKSND huyện Chư Prông và Kông Chro

Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 03 đơn vị cấp Phòng và 06 đơn vị VKSND cấp huyện

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang