VKSND tỉnh Gia Lai hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2019

07/01/2020 11:14

(kiemsat.vn)
Vừa qua, VKSND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các Vụ thuộc VKSND tối cao, Viện Cấp cao tại Đà Nẵng; Ban Nội chính, Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Ngành: Công an, Tòa án, Cục thi hành án…; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh Gia Lai, Trưởng, phó phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện, Kiểm sát viên Viện kiểm sát tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 17 điểm cầu ở 17 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Gia Lai.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, Ngành Kiểm sát Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện có hiệu quả hai công tác đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác của Ngành. Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt cao hơn so với năm 2018 và vượt chỉ tiêu của Ngành như: tỷ lệ giải quyết tin báo; tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát. Các chỉ tiêu về trực tiếp kiểm sát được hoàn thành đạt và vượt; tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được khống chế ở mức thấp; số lượng, chất lượng kháng nghị hình sự, dân sự đạt vượt chỉ tiêu; phối hợp tổ chức 137 phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự, trong đó có 10 phiên tòa được truyền hình trực tuyến đến các cơ quan chức năng của tỉnh, 06 phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm/05 đơn vị; các chỉ tiêu khác trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của của Ngành Kiểm sát Gia Lai trong việc thực hiện tốt “quyền lực tư pháp” ở công tác Kháng nghị, Kiến nghị, tăng cường các biện pháp phòng ngừa; đồng chí chúc mừng Ngành Kiểm sát Gia Lai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Tại Hội nghị đồng chí yêu cầu Ngành kiểm sát Gia Lai: Quán triệt sâu sắc những luận điểm cơ bản trong bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí Thư tại Hội nghị triển khai công tác Ngành Kiểm sát năm 2020; Thực hiện tốt Nghị quyết 96/QH14 về công tác tư pháp và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác Kiểm sát năm 2020. Thực hiện tốt chức năng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp; Chuyển từ Công tố bị động sang công tố chủ động, đặc biệt với tinh thần “Sớm hơn, chủ động hơn, sâu sát hơn, toàn diện hơn” trong công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm".

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh trong năm 2020 Ngành Kiểm sát Gia Lai cần thực hiện tốt theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, đồng thời: Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt và vượt 11 chỉ tiêu theo Nghị quyết 96/2019/QH14; quán triệt thực hiện có hiệu quả, chất lượng 05 nhóm mục tiêu trong Chỉ thị 01 của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao; đề ra các giải pháp để thực hiện tốt khâu đột phá trong công tác tổ chức cán bộ và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xét hỏi; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, đặc biệt trong công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, đảm bảo không oan sai, không bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát và 45 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát Gia Lai...

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 

 

                                                                                        

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang