VKSND tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

26/10/2019 14:55

(kiemsat.vn)
VKSND tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện triệt để và có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

 

 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ ở các đơn vị trong ngành KSND tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; hình thức và nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, dễ hiểu và được triển khai sâu rộng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền trong ngành KSND tỉnh đã được củng cố, kiện toàn đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới. VKSND hai cấp trong tỉnh đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được nêu trong các chỉ thị, thông báo, kết luận nêu trên, đồng thời lồng ghép việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành theo quy định của pháp luật đảm bảo đạt hiệu quả cao.

Nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành KSND tỉnh nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, năm 2011, VKSND tỉnh đã quyết định thành lập Ban biên tập quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của ngành KSND tỉnh với 10 thành viên, do đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng ban; năm 2012, VKSND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Đắk Lắk gồm 07 thành viên do 01 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Tổ trưởng và Tổ Cộng tác viên tuyên truyền ngành KSND tỉnh gồm 44 tổ viên là cán bộ, công chức các đơn vị trong ngành KSND tỉnh; có 06 cộng tác viên thường xuyên của Trang thông tin điện tử VKSND tối cao, Tạp chí kiểm sát và Báo bảo vệ pháp luật; năm 2017, Viện trưởng VKSND tỉnh quyết định cử 01 công chức ngành KSND tỉnh tham gia làm thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đối với 02 công chức ngành KSND tỉnh.

 

Chi Hội luật gia VKSND hai cấp cũng đã cử thành viên là những Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có năng lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc phục vụ nhân dân để tham gia Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng hai cấp, góp phần tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Nội dung, hình thức, mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, vì vậy, trong những năm qua, ngành KSND tỉnh đã trực tiếp hoặc chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan có biện pháp tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân về đạo đức, lối sống, tôn trọng pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, với chức trách, nhiệm vụ của mình, ngành KSND tỉnh đã có những hình thức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ công chức và nhân dân ở địa phương một cách phù hợp, hiệu quả như: qua các buổi tham gia trợ giúp pháp lý; tuyên truyền thông qua phương tiện truyền thông đại chúng; qua thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại các phiên tòa, nhất là các phiên tòa lưu động ở nơi xảy ra tội phạm; qua trang thông tin điện tử của Ngành để tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, văn bản pháp luật mới ban hành, chuyên đề, lĩnh vực hoặc theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, văn bản liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân…

 

 Đặc biệt, năm 2018 nhằm giúp cho bà con Buôn kết nghĩa Húk A, huyện Cư Mgar có cái nhìn cụ thể hơn, thấy được những hậu quả to lớn do tai nạn giao thông để lại, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã CưM’gar và Ban tự quản buôn kết nghĩa Húk A, xã CưM’gar, huyện CưM’gar tổ chức Phiên tòa giả định “Tuyên truyền luật giao thông đường bộ” tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Húk A. Trên cơ sở kết quả đạt được từ phiên tòa này, ngày 27/7/2019 VKSND tỉnh phối hợp cùng TAND tỉnh và Sở Tư Pháp tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về các tội xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm con người, tại xã Ea Wy, huyện Krông Pắk (Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo VKSND tỉnh định hướng mỗi năm sẽ tổ chức ít nhất 01 phiên tòa giả định. Tùy tình hình an ninh trật tự tại địa phương, phiên tòa sẽ được tổ chức tại những địa điểm khác nhau như: Trường cấp 3, trường Đại học cao đẳng, vùng sâu vùng xa…)

Với vai trò và chức năng của mình, trong những năm qua ngành KSND tỉnh luôn chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện, văn bản của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương có liên quan đến công tác pháp luật, công tác tư pháp và công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực thường xảy ra vi phạm và tội phạm. Ngoài ra, ngành KSND tỉnh còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các đạo luật hoặc các văn bản hướng dẫn thi hành như dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức VKSND (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (sửa đổi)…; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh xây dựng, ban hành nhiều quy chế, quy định, văn bản phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, như: Quy chế phối hợp liên ngành Công an, VKSND, TAND tỉnh Đắk Lắk trong việc giải quyết các vụ án hình sự; quy định phối hợp liên ngành giữa Công an và VKSND tỉnh Đắk Lắk trong giải quyết các vụ tai nạn giao thông; quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát với các ngành Công an, Bộ đội biên phòng, Thanh tra, Thuế, Hải quan, Kiểm lâm, Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk về quản lý và xử lý các tin báo về tội phạm, nhằm kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin và xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh; quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh với TAND tỉnh về phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử các vụ án hình sự để rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh với CQĐT Công an tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh trong điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu phạm tội…

 

Ngoài ra, các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trong ngành KSND tỉnh, thông qua công tác kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hai cấp Kiểm sát trong tỉnh đã cử hàng trăm lượt cán bộ xuống buôn kết nghĩa để nắm tình hình, kịp thời nắm bắt những vấn đề được Nhân dân quan tâm. VKSND tỉnh và các Viện kiểm sát cấp huyện đều thông qua công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội như công tác giữ vững chủ quyền biển đảo, bầu cử, vận động người dân không tụ tập, kích động gây rối trật tự trên địa bàn… Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con buôn kết nghĩa Húc A, huyện Cư Mgar trong việc tìm hiểu, nghiên cứu sách báo, tài liệu, văn bản pháp luật, năm 2012 Chi đoàn Thanh niên VKSND tỉnh đã đóng góp làm 01 tủ sách pháp luật đặt tại Nhà cộng đồng Buôn với nhiều đầu sách, báo mới phục vụ nhu cầu tìm đọc, tra cứu văn bản pháp luật của bà con trong buôn, giúp cho cán bộ, nhân dân hiểu được các chủ trương, chính sách, những quy định của pháp luật nói chung và về chức năng, nhiệm vụ của VKSND nói riêng./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang