VKSND tỉnh Đắk Lắk chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

02/09/2019 21:53

(kiemsat.vn)
Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, ngành KSND tỉnh Đắk Lắk với sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Sau hơn 15 năm tổ chức và thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở các đơn vị trong ngành KSND tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyển biến tích cực: Hình thức và nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, dễ hiểu, được triển khai sâu rộng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền được củng cố, kiện toàn đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới. VKSND hai cấp trong tỉnh đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời lồng ghép việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc tại chỗ

Nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng.

Năm 2011, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Ban biên tập quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử của ngành KSND tỉnh với 10 thành viên, do đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng ban; năm 2012, thành lập Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Đắk Lắk gồm 07 thành viên do 01 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Tổ trưởng và Tổ Cộng tác viên tuyên truyền ngành KSND tỉnh gồm 44 tổ viên là cán bộ, công chức các đơn vị trong ngành KSND tỉnh; có 06 cộng tác viên thường xuyên của Trang thông tin điện tử VKSND tối cao, Tạp chí kiểm sát và Báo bảo vệ pháp luật; năm 2017, cử 01 công chức ngành KSND tỉnh tham gia làm thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Đắk Lắk và đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đối với 02 công chức ngành KSND tỉnh.

Chi Hội luật gia VKSND hai cấp tỉnh Đắk Lắk cũng đã cử thành viên là những Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có năng lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc phục vụ nhân dân để tham gia Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng hai cấp, góp phần tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Nội dung, hình thức, mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, vì vậy, trong những năm qua, ngành KSND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp hoặc chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan có biện pháp tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân về đạo đức, lối sống, tôn trọng pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành KSND tỉnh Đắk Lắk đã có những hình thức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ công chức và nhân dân ở địa phương một cách phù hợp, hiệu quả như: Tuyên truyền thông qua lồng ghép trong cuộc họp, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại các phiên tòa, nhất là các phiên tòa lưu động ở nơi xảy ra tội phạm; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động trợ giúp pháp lý; thông qua trang thông tin điện tử (Website) của VKSND tỉnh Đắk Lắk..., được cấp ủy và chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ngoài ra, ngành KSND tỉnh còn tích cực tham gia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh xây dựng, ban hành nhiều quy chế, quy định, văn bản phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm. Những năm qua, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại địa phương, trong phạm vi công tác của mình, ngành KSND tỉnh Đắk Lắk chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện, văn bản của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương có liên quan đến công tác pháp luật, công tác tư pháp và công tác quản lý nhà nước trên mốt số lĩnh vực thường xảy ra vi phạm và tội phạm, từ đó phổ biến tới chi bộ Đảng các cấp, đây là một biện pháp chỉ đạo tuyên truyền pháp luật rất hiệu quả. 

Chi đoàn VKSND tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bên cạnh đó, thông qua công tác kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, ngành Kiểm sát tỉnh Đắk Lắk đã cử hàng trăm lượt cán bộ xuống buôn kết nghĩa để nắm tình hình, kịp thời nắm bắt những vấn đề được nhân dân quan tâm; đồng thời, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội như công tác giữ vững chủ quyền biển đảo, bầu cử, vận động người dân không tụ tập, kích động gây rối trật tự trên địa bàn… Năm 2012 chi đoàn Thanh niên VKSND tỉnh đã đóng góp làm 01 Tủ sách pháp luật đặt tại Nhà cộng đồng buôn Húc A, huyện Cư Mgar tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc tìm hiểu, nghiên cứu sách báo, tài liệu, văn bản pháp luật, với nhiều đầu sách, báo mới, giúp cho cán bộ, nhân dân hiểu được các chủ trương, chính sách, những quy định của pháp luật nói chung và về chức năng, nhiệm vụ của VKSND nói riêng./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang