VKSND tỉnh Bạc Liêu kiện toàn tổ chức hoạt động tổ Tuyên truyền

13/04/2017 08:43

(kiemsat.vn)
Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, vừa qua, VKSND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định về Quy chế tổ chức hoạt động tổ Tuyên truyền.

Theo Quyết định số 21/QĐ-VKS, tổ Tuyên truyền chính là đầu mối kết nối cung cấp thông tin tuyên truyền về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và hoạt động của VKSND tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, hoạt động tuyên truyền cần chú trọng đến các chủ trương, đường lối của Đảng về nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, phát huy dân chủ, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN.

Mảng công tác này bên cạnh mục tiêu đổi mới tổ chức hoạt động của VKSND nhằm thực hiện chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, còn góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Quyết định cũng đề cập đến việc đảm bảo tốt hơn các điều kiện về tinh thần và vật chất cho nhân viên trong ngành Kiểm sát. Trong đó, tổ Tuyên truyền là nơi phản ánh tâm tư nguyện vọng của các cán bộ Kiểm sát để đảm bảo chế độ chính sách, điều kiện làm việc… mang tiếng nói từ cơ sở phản ánh tới Lãnh đạo ngành, Đảng và Nhà nước.

Để đảm bảo Tổ tuyên truyền hoạt động hiệu quả, Viện trưởng VKSND tỉnh Bạc Liêu quyết định cử đồng chí Tiêu Dân Trí, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bạc Liêu được cử làm Tổ trưởng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/4/2017.

                                                                                      Lê Cường

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang