VKSND tỉnh Bắc Giang trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang

27/11/2022 15:33

(kiemsat.vn)
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghe Giám thị Trại tạm giam báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam thời điểm (từ ngày 01/5/2022 đến 30/10/2022), Đoàn công tác đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, kiểm sát tại buồng giam, làm việc với một số đội nghiệp vụ, gặp hỏi một số người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

Đại diện Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Bắc Giang công bố Quyết định kiểm sát.

Kết quả trực tiếp kiểm sát cho thấy, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện các quy định về tiếp nhận, hồ sơ tạm giữ, tạm giam, việc thực hiện chế độ đối người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Nhà tạm giữ vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế nhất định đã được Đoàn công tác chỉ ra.

Để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục nhưng vi phạm, thiếu sót, Đoàn kiểm sát đã kiến nghị Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót đã được nêu.

Thay mặt Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, đồng chí Thân Văn Tuấn, Giám thị Trại tạm giam đã nghiêm túc tiếp thu những nội dung nêu trong dự thảo kết luận; đồng thời chỉ đạo đơn vị khắc phục ngay vi phạm, thiếu sót Đoàn kiểm sát đã chỉ ra./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang