VKSND thị xã Chí Linh kiến nghị phòng ngừa về tình trạng vi phạm chế độ hôn nhân

05/05/2018 13:12

(kiemsat.vn)
Hành vi “người đang có vợ, có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác” không chỉ vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình, mà còn là hành vi phạm tội, hành vi này đã được Bộ luật hình sự năm 2015 quy định rõ tại khoản 1 Điều 182.

 Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình thời gian qua, VKSND thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhận thấy hiện nay xuất hiện ngày càng phổ biến tình trạng “người đang có vợ, có chồng kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác”, đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng chế độ hôn nhân một vợ một chồng quy định tại Luật hôn nhân và gia đình. 

Trong những năm vừa qua, tình hình các vụ ly hôn trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày càng gia tăng (năm 2016 là 428 vụ; năm 2017 là 471 vụ). Một trong những nguyên nhân phổ biến là do vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Trước thực trạng nêu trên, ngày 26/4/2018 VKSND thị xã Chí Linh đã kiến nghị phòng ngừa đối với Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Chí Linh về việc phòng ngừa tình trạng vi phạm chế độ một vợ, một chồng trên địa bàn thị.

Tình trạng vi phạm chế độ một vợ, một chồng ngày càng gia tăng - Nguồn internet

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng nhiều cặp vợ chồng vi phạm chế độ một vợ, một chồng, trong đó nguyên nhân chủ quan là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật còn chưa nghiêm; ngoài ra do một bộ phận lớn các cặp vợ chồng thiếu hiểu biết pháp luật, mà nguyên nhân xuất phát từ những hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật dẫn đến một bộ phận lớn phụ nữ không được tiếp cận các quy định của Nhà nước và quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, chấp nhận việc chung sống với người đã có vợ hoặc đã có chồng dẫn đến tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng.

Để ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng vi phạm chế độ một vợ, một chồng VKSND thị xã Chí Linh đã phát hành kiến nghị phòng ngừa, yêu cầu Hội trưởng Hội phụ nữ thị xã Chí Linh chỉ đạo các chi Hội phụ nữ trong thị xã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục hội viên hội phụ nữ chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về Hôn nhân và gia đình và Luật hình sự; phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm nhằm hạn chế và kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm xảy ra trên địa bàn. 

Vũ Thị Lệ - Thanh Thiện

Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang