VKSND huyện Kiến Xương đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/08/2021 18:03

(kiemsat.vn)
Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình luôn khắc sâu những tư tưởng và lời dạy quý báu của Bác đối với ngành Kiểm sát, coi đó là bài học quý giá để mỗi đảng viên quyết tâm xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật.

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là tinh hoa của dân tộc và là nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; gắn với việc thực hiện năm đức tính của người cán bộ Kiểm sát như lời Bác Hồ đã dạy "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Do vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên VKSND huyện Kiến Xương xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần, trách nhiệm; gắn chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ VKSND huyện Kiến Xương đã tổ chức nhiều buổi học tập chuyên đề về làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của đảng viên, những điều đảng viên không được làm, tiêu chuẩn nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác... Đây là tiêu chí phấn đấu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý và là căn cứ kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc đánh giá cán bộ hàng tháng, là tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua hàng năm.

Với tinh thần đó, đảng viên Chi bộ VKSND huyện Kiến Xương đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, về đạo đức cách mạng, về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trong công tác chuyên môn, cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, học hỏi tích lũy kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phối hợp có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết các vụ án phức tạp, vướng mắc, án được dư luận xã hội quan tâm.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ VKSND huyện Kiến Xương.

Trong sinh hoạt định kỳ, ngoài trách nhiệm nêu gương, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW, chi bộ đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện kể về Người như: “Nước nóng, nước nguội”, “Cây đa kiên trì”, “Các chú có lạnh không”, “Bó hoa tặng bạn” … Mỗi câu chuyện là một bài học sâu sắc giúp mỗi cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị sáng suốt, biết chú ý lắng nghe, thận trọng, đúng mực; hay phải đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm, động viên giúp đỡ lẫn nhau... Từ ý nghĩa thực tế đó đã góp phần tích cực tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi và để mỗi cán bộ, đảng viên đơn vị tự khắc phục khó khăn, hạn chế yếu kém; qua đó hoàn thành tốt vai trò, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương, chung sức xây dựng cơ quan, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Trong công tác chuyên môn mỗi cán bộ, đảng viên đã chuyên tâm, trách nhiệm; luôn luôn tích cực, tự giác, tự nghiên cứu, tự trau dồi kinh nghiệm với phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học, công nghệ để có kết quả cao nhất; thường xuyên trao đổi, bổ sung kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật các văn bản mới để vận dụng vào quá trình công tác; đồng thời, nắm vững các quy định của pháp luật về chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; kiểm sát tốt hoạt động tư pháp. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ luôn có tâm trong sáng, nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách chính xác, tôn trọng sự thật, tạo lập bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đứng về lẽ phải, công lý và kiên quyết bảo vệ lẽ phải.… Còn trong giao tiếp với dân, cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị luôn gần dân, tin dân, tích cực lắng nghe ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân, không hách dịch, nhũng nhiễu, tinh thần phụng sự nhân dân được quan tâm hàng đầu.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chuyên môn; tập thể, cá nhân đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Ngành, địa phương tổ chức; vận động đoàn viên Công đoàn, Đoàn viên thanh niên đóng góp đầy đủ, kịp thời các Quỹ do Công đoàn, Huyện đoàn cấp trên và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát động. Cán bộ, Đảng viên đơn vị tích cực viết các tin, bài tuyên truyền đăng trên trang thông tin điện tử của ngành và Đài phát thanh, truyền hình huyện với các nội dung về các hoạt động nghiệp vụ như: Công tác xét xử lưu động, xét xử án rút kinh nghiệm xét xử trực tuyến, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án và các hoạt động khác của đơn vị và địa phương … góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và cán bộ, đảng viên chi bộ VKSND huyện Kiến Xương nói riêng.

Năm 2021, toàn ngành Kiểm sát nhân dân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Ngành, cùng với niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Kiểm sát, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Kiến Xương nêu cao tinh thần quyết tâm phấn đấu, rèn luyện thực hiện theo lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đồng thời, luôn ý thức nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang