VKSND huyện Hiệp Hòa tích cực trong công tác xây dựng Đảng gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ

10/11/2020 16:42

(kiemsat.vn)
Là đơn vị cấp huyện thuộc ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND huyện Hiệp Hòa luôn bám sát đường lối, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển Ngành của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao; xác định công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Ngành, việc xây dựng và phát triển chi bộ luôn phải gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Lãnh đạo VKSND huyện Hiệp Hòa xác định: Để xây dựng vị thế của Ngành ngày càng vững mạnh, thì từng đồng chí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và mỗi cán bộ, kiểm sát viên cần tiếp tục tự rèn luyện, không ngừng trau dồi kiến thức, năng lực của mình sao cho đủ đức, đủ tài để đảm đương nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và Ngành giao phó; đặc biệt, phải luôn luôn khắc ghi 10 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã căn dặn và nỗ lực thực hiện tốt phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” để ngành Kiểm sát và mỗi cán bộ Kiểm sát thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Lãnh đạo VKSND huyện Hiệp Hòa nghe báo cáo và giao nhiệm vụ cho Kiểm sát viên

Qua đó, vai trò của người lãnh đạo trong đơn vị được đặc biệt chú trọng. Mỗi lãnh đạo trong đơn vị luôn phải là người đầu tàu gương mẫu, không chỉ về năng lực nghiệp vụ mà còn về phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm cũng như văn hóa trong giao tiếp với quần chúng nhân dân. Lãnh đạo đơn vị đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc. Định kỳ, tại các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, các chương trình, kế hoạch của VKSND tỉnh Bắc Giang và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy đến toàn bộ các kiểm sát viên, cán bộ, công chức trong đơn vị; đồng thời, thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã được quán triệt, phân công trước đó. Trong quá trình công tác, lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên có sự nhắc nhở, giúp đỡ cán bộ trong đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; chủ động nghiên cứu và đốc thúc cán bộ nghiên cứu, trao đổi về những quy định pháp luật mới được ban hành, hoặc những quy định đang còn vướng mắc trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, VKSND huyện Hiệp Hòa luôn xác định các kiểm sát viên, cán bộ, công chức chính là nền tảng cho sự phát triển của đơn vị. Do vậy, lãnh đạo đơn vị lấy việc phát triển đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ trọng tâm; quyết tâm xây dựng đội ngũ kiểm sát viên, cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, có trách nhiệm với công việc và tận tâm vì nhân dân. Để thực hiện mục tiêu nói trên, VKSND huyện Hiệp Hòa đã và đang thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau:

Một là, đảm bảo chế độ sinh hoạt Đảng đối với các Đảng viên và chế độ họp giao ban định kỳ đối với toàn bộ cán bộ, công chức trong đơn vị. Đầu tháng, lãnh đạo đơn vị tổ chức họp chi bộ, họp cơ quan để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của đơn vị cấp trên; nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm trong công tác của đơn vị cũng như của từng cán bộ trên từng lĩnh vực trong tháng vừa qua; và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho tháng tiếp theo.

Hai là, đẩy mạnh công tác đào tạo, nhất là đào tạo tại chỗ, nâng cao năng lực của kiểm sát viên, cán bộ, chuyên viên trong đơn vị. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên tạo điều kiện cho các kiểm sát viên, chuyên viên được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các buổi tập huấn do Viện kiểm sát nhận dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức. Tại đơn vị, công tác đào tạo tại chỗ cũng được thực hiện một cách triệt để và có hiệu quả, đặc biệt là đối với các cán bộ trẻ. Phương pháp đào tạo thông qua nhiều hình thức khác nhau như: công tác tự kiểm tra của lãnh đạo, họp rút kinh nghiệm, duyệt án, tọa đàm, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm… Phân công kiểm sát viên dày dặn kinh nghiệm theo dõi, hướng dẫn các cán bộ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm “cầm tay, chỉ việc”. Chuyên viên tại đơn vị không chỉ thực hiện công tác thống kê, văn phòng mà còn được tiếp cận với hồ sơ vụ việc trên các lĩnh vực khác nhau, với mức độ phức tạp phù hợp với năng lực từng người dưới sự hỗ trợ, dẫn dắt nhiệt t́nh của các kiểm sát viên. Qua đó, đội ngũ kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị ngày một được phát triển về năng lực và sự tự tin khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ba là, tích cực phối hợp với các cơ quan của Huyện ủy, xây dựng và phát triển lực lượng Đảng viên mới. VKSND huyện Hiệp Hòa luôn xác định lấy lực lượng Đảng viên gương mẫu sẵn có làm nền tảng, lực lượng đảng viên mới là hạt giống góp phần cho sự phát triển chi bộ vững mạnh. Do vậy, hằng năm, Chi bộ luôn nắm bắt kế hoạch kết nạp và bồi dưỡng Đảng viên mới của Đảng bộ huyện, cử quần chúng là cán bộ có đầy đủ năng lực và phẩm chất được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho người kết nạp Đảng, lớp bồi dưỡng Đảng viên mới tại địa phương. Đảm bảo những người ưu tú có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được phát huy năng lực trí tuệ, bản lĩnh chính trị trong công cuộc xây dựng Đảng.

Bốn là, đẩy mạnh công tác học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhận thức được việc công tác đào tạo cán bộ không chỉ là đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải bồi dưỡng về đạo đức, phẩm chất cán bộ, lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tinh thần Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị. Kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị không chỉ nghiêm túc thực hiện trong công tác hàng ngày thông qua văn hóa giao tiếp với nhân dân, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thái độ trách nhiệm trong công việc,… mà còn được thực hiện thông qua việc chủ động, tích cực tham gia các chương trình, hoạt động thi đua, có thể kể đến như: Cuộc thi viết cáo trạng, viết luận tội do VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức, Cuộc thi “Tấm gương cán bộ tiêu biểu trong học tập và chiến đấu” do Huyện ủy huyện Hiệp Hòa tổ chức (đã đạt giải và được đăng trên kỷ yếu của huyện), Cuộc thi “Tìm hiểu 60 ngành kiểm sát nhân dân” do VKSND tối cao tổ chức, giải “Búa liềm vàng” do Ban chấp hành trung ương Đảng tổ chức…

Thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, VKSND huyện Hiệp Hòa đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, nổi bật là thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát. Nhờ vậy, đảm bảo mọi tội phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, tránh oan sai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ngoài ra, kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của kiểm sát viên cũng ngày một nâng cao; thể hiện ở bản cáo trạng và bản luận tội sắc bén, phong thái tự tin, hiểu biết pháp luật vững chắc, đặc biệt là trong những vụ án mà bị cáo kiên quyết chối tội, vụ án có sự tham gia của người bào chữa. Từ đó, thể hiện rõ vai trò của kiểm sát viên trong hoạt động tố tụng cũng như vị thế của Viện kiểm sát trong việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, bảo vệ pháp luật.

Bên cạnh cđó, công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (gọi chung là vụ việc dân sự, hành chính) cũng đạt được nhiều thành tích đáng kể. Huyện Hiệp Hòa là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên rộng, tình hình kinh tế, xã hội phức tạp, lượng án dân sự, hành chính mỗi năm rất lớn, chủ yếu là án về tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm; tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng của lãnh đạo, kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác do Ngành đặt ra. 

Không những thế, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa còn tích cực tham gia các hoạt động của UBND huyện, hoạt cộng đồng, hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa phương như tham gia hiến máu nhân đạo, giáo dục pháp luật tại phiên tòa, đóng góp ý kiến đối với kế hoạch giải phóng mặt bằng và bồi thường đất đai của UBND huyện.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đơn vị còn có tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, giữ thái độ đúng mực, có lý, có tình khi làm việc, tiếp xúc với bị can, bị cáo và những người có liên quan. Ngoài giờ hành chính, cán bộ, kiểm sát viên dành thời gian vệ sinh phòng làm việc, nhà để xe, trồng thêm hoa, cây cảnh… để tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp; tích cực tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Không có người mắc tệ nạn xã hội; sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; nội bộ đoàn kết.

Chính vì vậy, nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đảng, VKSND huyện Hiệp Hòa luôn hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời triển khai thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, 9 năm liên tiếp (2011-2019), đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa cấp tỉnh và cấp huyện, năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen...

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang