VKSND huyện Cẩm Xuyên trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị tại UBND các xã trên địa bàn

31/03/2020 14:48

(kiemsat.vn)
Năm 2019 qua trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại UBND các xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, VKSND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành 05 bản kiến nghị đối với 04 UBND cấp xã gồm: xã Cẩm Quan, Cẩm Thạch, Cẩm Hưng và Nam Phúc Thăng; yêu cầu UBND các xã khắc phục các vi phạm trong công tác thi hành án hình sự.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật, vừa qua, VKSND huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kiến nghị năm 2019 tại Ủy ban nhân dân các xã nói trên.

Kiểm sát trực tiếp việc thực hiện kiến nghị tại UBND xã Cẩm Hưng

Qua trực tiếp kiểm sát, về cơ bản các nội dung kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đồng chí Trưởng Công an xã và các cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự, không để xảy ra sai sót hoặc vi phạm mới.

Sau khi kết thúc phúc tra, VKSND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành kết luận theo quy định./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang