VKSND cấp cao tại Đà Nẵng triển khai công tác năm 2024

08/01/2024 09:31

(kiemsat.vn)
Năm 2023, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý 1.940 vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; ban hành tổng số 102 kháng nghị trong các lĩnh vực; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận vượt chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra.

Ngày 05/01/2023, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.  

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội; lãnh đạo VKSND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. 

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong năm 2023, với sự đoàn kết, đồng thuận, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã thực hiện nhiều biện pháp để triển khai công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Ngành; bên cạnh đó, với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác đề ra theo kế hoạch, trong đó hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội và Ngành yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao "Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân" cho tập thể VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý 1.940 vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; tổng số hồ sơ đã thụ lý, nghiên cứu giải quyết án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 710 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ thụ lý, nghiên cứu giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ 90,33%, vượt 10,33% chỉ tiêu Ngành đề ra; ban hành tổng số 102 kháng nghị trong các lĩnh vực, gồm: 32 kháng nghị phúc thẩm và 70 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận trong các lĩnh vực đều vượt chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra; ban hành 61 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong các lĩnh vực và 76 thông báo rút kinh nghiệm. Thực hiện trả lời đối với 06 báo cáo thỉnh thị của VKSND địa phương, ban hành 12 công văn trao đổi nghiệp vụ, 05 hướng dẫn đảm bảo kịp thời, đúng thời hạn theo quy chế Ngành. Kiểm sát 16.373 bản án, quyết định của TAND các cấp, qua kiểm sát, đã ban hành 31 kháng nghị phúc thẩm, 03 kháng nghị giám đốc thẩm (hình sự), 61 kiến nghị vi phạm đối với cơ quan, tổ chức hữu quan, 06 thông báo rút kinh nghiệm đối với các Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện về việc gửi bản án, quyết định. Báo cáo, thông báo đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm đối với 37 bản án, quyết định của TAND cấp cao có vi phạm.

Đảng uỷ, Ban Chấp hành các đoàn thể luôn có sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động, duy trì sự đoàn kết nội bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực để thúc đẩy năng suất lao động, để có những giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác. Tổ chức nhiều hội nghị, các cuộc thi nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và góp phần nâng cao chất lượng công tác đối với từng cấp kiểm sát. Đặc biệt, đã phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật và VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân cúp “Báo Bảo vệ pháp luật” năm 2023 tổ chức tại Đà Nẵng.

Thực hiện khâu công tác đột phá về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại đơn vị, phát động phong trào thi đua và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của công chức, người lao động, góp phần tích cực vào công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Viện. Kết quả trong năm 2023, đơn vị đạt 100/100 chỉ tiêu đánh giá về CNTT, chuyển đổi số đạt chỉ số xếp hạng xuất sắc.

Đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Năm 2024, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và các nhiệm vụ cải cách tư pháp; chú trọng vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, rút kinh nghiệm, trả lời thỉnh thị cũng như trong công tác phối hợp đối với Viện kiểm sát cấp dưới trong khu vực; tiếp tục phối hợp công tác hiệu quả với Toà án nhân dân cấp cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, chỉ tiêu Ngành đề ra trong năm công tác 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát  biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cần bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị công tác kiểm sát của Viện trưởng VKSND tối cao để triển khai thực hiện, đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao về số lượng, chất lượng kháng nghị; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tối cao rà soát, đánh giá thực trạng công nghệ thông tin tại đơn vị, kết nối hệ thống truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu và tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhằm sớm triển khai phòng họp không giấy; sơ đồ tư duy trong báo cáo án; lãnh đạo và công chức nhận văn bản qua hệ điều hành nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo thông qua phân công, bố trí cán bộ, Kiểm sát viên phù hợp năng lực sở trường để phát huy tốt nhất khả năng thực hiện nhiệm vụ; đạt và vượt chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội và Ngành giao cho.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang