VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

04/01/2023 17:44

(kiemsat.vn)
Ngày 04/1/2023, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng VKSKND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2022, Viện cấp cao 2 đã triển khai các nhiệm vụ công tác năm đạt được nhiều thành tích xuất sắc; thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác nghiệp vụ theo yêu cầu Nghị quyết 96 của Quốc hội và của Ngành. Cụ thể, trong năm 2022 đã ban hành 95 kháng nghị trong các lĩnh vực phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt cao so với chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra; ban hành 62 kiến nghị đối với vi phạm tư pháp và phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong các lĩnh vực và 94 thông báo rút kinh nghiệm; thực hiện trả lời đối với 16 báo cáo thỉnh thị, 22 công văn trao đổi nghiệp vụ và 05 hướng dẫn điều tra; giải quyết đạt tỷ lệ 95,87% báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện kiểm sát địa phương. Số đơn đã có hồ sơ giải quyết đạt tỷ lệ 93,15%, vượt chỉ tiêu Ngành đề ra (≥80%); tỷ lệ đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết đạt 90,15%. Thực hiện 01 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Tòa án cấp cao, đồng thời, kiểm tra nghiệp vụ đối với 03 đơn vị thuộc Viện cấp cao 2, 04 đơn vị VKSND cấp tỉnh và 22 đơn vị VKSND cấp huyện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Viện cấp cao 2 đã có sự đổi mới công tác thi đua khen thưởng bằng việc ban hành bộ tiêu chí chấm điểm thi đua phù hợp với từng đơn vị và ban hành hướng dẫn đăng ký sáng kiến, áp dụng sáng kiến, xét sáng kiến và xét thi đua khen thưởng tại Viện cấp cao 2 để hướng đến việc đánh giá, bình xét thi đua được khách quan, công tâm, công bằng và để phong trào thi đua thực sự là động lực để thúc đẩy năng suất lao động, để có những giải pháp, sáng kiến thiết thực hiệu quả.

Bên cạnh đó, Viện cấp cao 2 đã tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó đã tiến hành mua sắm trang thiết bị, thực hiện nâng cấp hệ thống truyền hình trực tuyến đáp ứng yêu cầu kết nối điểm cầu 12 VKSND cấp tỉnh và 134 VKSND cấp huyện, đảm bảo phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến theo yêu cầu; tiến hành kết nối kỹ thuật với phòng xử án Tòa án cấp cao, tổ chức việc tham dự theo dõi 04 phiên tòa phúc thẩm xét xử trực tuyến do Tòa án cấp cao tổ chức đến các điểm cầu Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong khu vực và tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Đồng thời, triển khai xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử http://vkscapcaodanang.gov.vn, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và kịp thời đăng tải các văn bản quy định pháp luật; tuyên truyền về Viện kiểm sát nhân dân nói chung và Viện cấp cao 2 đến  nhân dân nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng VKSKND tối cao và lãnh đạo Viện cấp cao 2 bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử http://vkscapcaodanang.gov.vn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương đơn vị Viện cấp cao 2 đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2022. Đồng chí yêu cầu, Viện  cấp cao 2 tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và thực hiện tốt công tác phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm thông qua công tác kháng nghị. Tiếp tục giữ vững kỹ luật, kỷ cương của người cán bộ kiểm sát và tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Viện cấp cao 2 cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, rút kinh nghiệm, trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phối hợp với Toà án nhân dân cấp cao; trong đó, chú trọng việc trao đổi, thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật, là cơ sở để hướng dẫn đối với Viện kiểm sát địa phương.

VKSND cấp cao tại Đà Nẵng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đón nhận Cờ thi đua của VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang