Viện kiểm sát quân sự trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến Chuyên đề “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy”

21/06/2024 18:49

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 20/6/2024, tại Hà Nội và 39 điểm cầu trực tuyến đến các VKS quân sự các cấp, Viện kiểm sát quân sự Trung ương tổ chức tập huấn trực tuyến Chuyên đề “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy”. Đồng chí Thiếu tướng Đàm Thuận Công, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện khâu đột phá năm 2024 về “Ứng dụng công thông tin và chuyển đổi số” tại Viện kiểm sát quân sự các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thực hành quyền công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân; Lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự trung ương đã chỉ đạo triển khai nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, gắn việc ứng dụng CNTT với kỹ năng của cán bộ, kiểm sát viên, trong đó có tập huấn kỹ năng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự đã quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung của Hội nghị tập huấn, nhấn mạnh việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của Viện kiểm sát quân sự các cấp, trong đó có báo cáo án bằng sơ đồ tư duy. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng công nghệ số phục vụ công việc, giúp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ làm công tác nghiệp vụ nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia có hiệu quả, chất lượng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong Cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Báo cáo viên đảm nhiệm giới thiệu nội dung tập huấn đã làm tốt công tác chuẩn bị Chuyên đề, quá trình tập huấn hướng dẫn cụ thể các nội dung cơ bản về lý thuyết, kỹ năng thực hành, việc lựa chọn các ứng dụng để sử dụng phù hợp với định hướng mục đích và yêu cầu phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của từng vụ án; trực tiếp thao tác mẫu xây dựng sơ đồ tư duy đối với vụ án cụ thể để các đại biểu dự tập huấn theo dõi, học tập, vận dụng vào thực tiễn.

Đồng chí Thiếu tướng Đàm Thuận Công, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đàm Thuận Công, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương chủ trì Hội nghị khẳng định việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ nói chung, kỹ năng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát quân sự nói riêng là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất và việc xử lý, giải quyết vụ án hình sự trong các giai đoạn tố tụng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, để thực hiện hiệu quả việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, đòi hỏi từng cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải nghiên cứu, nắm chắc nội dung vụ án, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xây dựng sơ đồ, phục vụ tốt việc thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án theo đúng chức trách, nhiệm vụ.

Đồng chí Thiếu tướng Đàm Thuận Công Chủ yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các Phòng, Văn phòng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, khu vực trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc cho cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thuộc quyền nghiên cứu, học tập, rèn luyện để thành thạo các kỹ năng xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ nói chung, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nói riêng, góp phần thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang