UBND quận Hoàn Kiếm - Hà Nội chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10 - 10

30/09/2019 16:53

(kiemsat.vn)
Chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm kinh tế giỏi, nêu gương 'Người tốt, việc tốt' và đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa'.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang