Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

21/06/2019 17:35

(kiemsat.vn)
Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (áo nâu sẫm) cùng các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: TTX

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (áo nâu sẫm) cùng các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: TTX

Ngày 21/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Sau khi xem xét báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược (ban chỉ đạo), Bộ Chính trị hoan nghênh Ban chỉ đạo đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Trung ương tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII (tháng 12/2018); thực hiện kế hoạch số 11 của Bộ Chính trị, tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và Tổ giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự phiên họp Bộ Chính trị ngày 21/6. Ảnh: TTX.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự phiên họp Bộ Chính trị ngày 21/6. Ảnh: TTX.

Trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo, Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ Chính trị giao Ban chỉ đạo thông báo cho các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị biết về kết quả phê duyệt; đồng thời giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với luân chuyển, sắp xếp, bố trí công tác đối với các nhân sự được quy hoạch để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị cũng đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tháng 12/2018 đã thảo luận, cho ý kiến về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát biểu tại đây, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên cơ sở gần 250 nhân sự được các địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện, giới thiệu, Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược đã phối hợp với các ban đảng Trung ương rà soát, lựa chọn báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến với hơn 200 người.

Việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khoá mới được tiến hành với bốn bước từ cơ sở. Bước đầu tiên là tập thể lãnh đạo (ở địa phương là Ban Thường vụ, ở các Bộ ngành là Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng) đánh giá từng trường hợp và thông qua danh sách dự kiến. Ở các bước tiếp theo, hội nghị cán bộ chủ chốt, tập thể lãnh đạo và mở rộng sẽ lần lượt góp ý, bỏ phiếu kín... để chốt danh sách.

Một trong những điểm mới của quy trình lần này so với trước đây là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự. Từ giới thiệu này, Ban chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị để phê duyệt. Các nhân sự được phê duyệt sẽ nằm trong quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương lần đầu.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang