Tiếp tục thực hiện nghiêm việc luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân

12/07/2021 15:53

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 12/7, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 15) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Vụ 15 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; tập trung tham mưu đổi mới công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Ngành, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Chủ động tham mưu với Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành nhiều quyết định quan trọng về thể chế, tổ chức bộ máy và cán bộ; chất lượng tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình và văn bản khác đã được nâng lên rõ rệt cả về nội dung và hình thức văn bản; sửa đổi các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ; điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với các vị trí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị VKSND tối cao; phân công công tác hợp lý vừa đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đặt ra, vừa đảm bảo an toàn cho cán bộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả mà Vụ 15 đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị cần có những biện pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong 6 tháng qua. 

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Vụ 15 tiếp tục bám sát, thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan, của đơn vị trong năm 2021.Tích cực tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao ban hành các quyết định về thể chế, tổ chức bộ máy và cán bộ.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng lưu ý, Vụ 15 cần chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh công tác cho đội ngũ công chức trong đơn vị; tham mưu kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo các đơn vị trong Ngành; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành, gắn chương trình đào tạo bồi dưỡng với thực tiễn công tác của ngành KSND; phối hợp chặt chẽ với Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác, giải quyết những khó khăn về nhân lực trong bối cảnh tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của Ngành; phối hợp với Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) và Thanh tra VKSND tối cao để từ đó cập nhật thông tin đầy đủ về cán bộ; phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng, đánh giá và phân loại chất lượng cán bộ trong Ngành.

Viện trưởng VKSND tối cao cũng nhấn mạnh: Việc luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ phải được thực hiện nghiêm; qua đó tạo động lực cho cán bộ phát triển về chuyên môn nghiệp vụ khi nhận nhiệm vụ, vị trí công tác mới; tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả, kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng những yêu cầu của cải cách tư pháp hiện nay./.

Ngành Kiểm sát tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021

(Kiemsat.vn) - Trong 6 tháng đầu năm, ngành Kiểm sát tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời chủ động đề ra những biện pháp, giải pháp có chất lượng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát.

Ngành Kiểm sát tỉnh Đắk Đắk đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội trong 6 tháng đầu năm 2021

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tỉnh Đắk Lắk đến 15 điểm cầu VKSND huyện, thị xã, thành phố.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang