Thanh tra VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

08/07/2024 19:34

(kiemsat.vn)
Chiều 08/7/2024, Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Thanh tra VKSND tối cao đã chủ động đề xuất Lãnh đạo VKSND tối cao thành lập các Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và của Ngành. Kết quả các cuộc thanh tra đã ghi nhận những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời phát hiện, chỉ ra thiếu sót, vi phạm.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra VKSND tối cao đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, yêu cầu đơn vị là đối tượng thanh tra tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm, đồng thời có biện pháp khắc phục những thiếu sót, vi phạm.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh đã ghi nhận những ưu điểm, kết quả đạt được của đơn vị được thanh tra, kiểm tra; đồng thời phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm; đã tổng hợp, báo cáo đề xuất Viện trưởng VKSND cấp mình chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và của Ngành trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức cán bộ; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của VKSND.

Trong kỳ, Thanh tra VKSND tối cao đã tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2024 và Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024; tham mưu ban hành 02 Thông báo kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao; ban hành 01 Kết luận thanh tra, 03 Kết luận kiểm tra công tác chỉ đạo việc kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự; trình xin ý kiến ban hành 01 Kết luận thanh tra.

Tiến hành 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc kiểm tra; ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm qua công tác thanh tra, kiểm tra và 01 thông báo rút kinh nghiệm về một số hạn chế, thiếu sót trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiến hành 13 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ; phân loại, xử lý 1.605/1.983 đơn gửi Viện trưởng VKSND tối cao và 178/192 đơn gửi Thanh tra VKSND tối cao, đạt tỷ lệ 92,7%, vượt tỷ lệ so với kế hoạch đề ra.

Sáu tháng đầu năm, Thanh tra VKSND tối cao đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng, không có nhiệm vụ nào chưa hoàn thành hoặc không hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của Thanh tra VKSND tối cao trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả công tác của Thanh tra đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm lưu ý, Thanh tra VKSND tối cao cần chủ động triển khai chương trình, kế hoạch, chuyên đề thanh tra kiểm tra; chú trọng bảo mật trong công tác; tăng cường công tác theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra đối với VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả; tập trung quán triệt thực hiện các nội dung chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác Thanh tra trong kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2024.

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt yêu cầu đề ra

(Kiemsat.vn) - Ngày 08/7/2024, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang