Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2019 trong toàn ngành KSND

15/10/2019 16:09

(kiemsat.vn)
Sáng nay, 15/10/2019 tại trụ sở VKSND tối cao đã diễn ra Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn Ngành về công tác Thi đua khen thưởng năm 2019. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo công tác thi đua khen thưởng từ năm 2017 tới nay, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 20/4/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020.

Nhiều đơn vị địa phương tích cực tham gia các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền địa phương phát đông, đồng thời chủ động phát động các phong trào thi đua gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình… tạo khí thế thi đua sôi nổi, rông khắp. Các đơn vị trong toàn Ngành chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua thiết thực gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; khen thưởng khách quan, công bằng tạo động lực cho cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổ chức các cuộc thi, hội nghị tập huấn... nhằm khích lệ cá nhân có sáng kiến, cải tiến, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức, tạo động lực cho công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe giới thiệu một số quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua; phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, công tác Thi đua khen thưởng là công tác hết sức quan trọng. Đây là sự khích lệ về tinh thần nhằm thúc đẩy, động viên tạo động lực để các tập thể, cá nhân có thực lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Viện trưởng cũng nêu rõ, đối với ngành Kiểm sát nhân dân, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực và được tổ chức ngày càng sâu rộng, từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức thi đua, khen thưởng, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của Ngành.

Công tác này phải tiếp tục được đẩy mạnh và nhân rộng, tạo ra được những chuyển biến rõ nét không phải chỉ ở một số đơn vị  mà phải tạo được sức lan tỏa tới từng tập thể, cá nhân trong toàn ngành KSND.

Đồng chí Phó Viện trưởng cùng toàn thể hội nghị thống nhất nội dung làm việc và cùng nhau hô khẩu hiệu "quyết tâm"

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang