Tập huấn công tác quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Kiểm sát nhân dân

01/06/2023 08:14

(kiemsat.vn)
Ngày 31/5/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu trong hệ thống của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; thành viên Tổ giúp việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư; thủ trưởng, chủ tài khoản, chủ đầu tư, kế toán trưởng các đơn vị, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo đó, VKSND tối cao tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm, ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao cùng với sự tích cực, chủ động của các đơn vị trong toàn Ngành, những năm đầu giai đoạn 05 năm 2021-2025, nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ngành, nhất là kinh phí cho hoạt động đặc thù tăng, nhiều trụ sở làm việc của Viện kiểm sát địa phương được quan tâm đầu tư xây mới; trang thiết bị và phương tiện làm việc được tăng cường đã góp phần quan trọng giúp ngành Kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Việc bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Ngành giai đoạn 2021-2023 đạt được nhiều kết quả tích cực. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2025, định mức chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2022 - 2025 cũng được bố trí tăng so với giai đoạn trước. Ban hành mới quy định về quy mô xây dựng trụ sở làm việc; tiêu chuẩn, định mức phương tiện làm việc và trang thiết bị chuyên dùng; đẩy mạnh phân cấp trong quản lý, sử sụng tài chính, tài sản công và các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Công tác tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công được tăng cường. Năm 2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 68 điểm cầu trên phạm vi cả nước để tập huấn chuyên sâu với nội dung trọng tâm, thiết thực và bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể giúp chủ tài khoản, chủ đầu tư tham gia tập huấn giải quyết cơ bản được những vướng mắc trong thực tiễn công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao và công tác đấu thầu qua mạng, công tác đầu tư xây dựng. Năm 2023, VKSND tối cao đã mời chuyên gia của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tập huấn để giúp thủ trưởng các đơn vị có dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án, thành viên Tổ thẩm định, Tổ giúp việc nắm rõ hơn, sâu hơn về quy định, quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thanh, quyết toán dự án; giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án đầu tư bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quy định của Ngành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác kế hoạch - tài chính giai đoạn 2023 - 2025, VKSND tối cao xác định tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao để sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao. Xây dựng, đề xuất với các cấp có thẩm quyền kế hoạch đầu tư công trung hạn; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thời kỳ ổn định ngân sách mới và xây dựng các đề án kế tiếp cho giai đoạn 2026 - 2030 để bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động của Ngành.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư; thực hiện giám sát đầu tư và kiểm tra đấu thầu; kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công. Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm; tổng kết 05 năm giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ. Phối hợp các Bộ, Ngành và địa phương trong việc sắp xếp, xử lý nhà, đất và triển khai các dự án đầu tư trong Ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao.

Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận một số chuyên đề như: “Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán, Quản lý chi phí đầu tư, quản lý hợp đồng thi công xây dựng; Công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình”; “Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu”; “Lập, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Thanh quyết toán vốn đầu tư công”. Đồng thời thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc của VKSND các cấp về quản lý đầu tư xây dựng trong trong thực tiễn để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu trong việc tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan; qua đó giúp thủ trưởng các đơn vị có dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án, thành viên Tổ thẩm định, Tổ giúp việc nắm rõ hơn, sâu hơn về quy định, quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thanh, quyết toán dự án, triển khai các dự án đầu tư bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quy định của Ngành, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công được giao.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng chỉ đạo Cục 3 VKSND tối cao sau Hội nghị tập huấn tiếp thu và tổng hợp ý kiến của đại biểu, giải đáp bằng văn bản gửi tất cả các đơn vị dự toán trong Ngành thống nhất thực hiện. Tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về Kế hoạch đầu tư công trung hạn; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thời kỳ ổn định ngân sách mới và xây dựng các đề án kế tiếp cho giai đoạn 2026-2030 để bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động của Ngành; nghiên cứu, đổi mới chính sách, chế độ tiền lương và đề xuất cơ chế bảo đảm hoạt động phù hợp với đặc thù thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng yêu cầu các đơn vị dự toán, thủ trưởng đơn vị có dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý ngân sách, tài sản công được giao; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sử dụng kinh phí, tài sản công sai mục đích, không đúng quy định, gây thất thoát, lãng phí.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang