Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc để xảy ra án đình chỉ do bị can không phạm tội

10/01/2020 18:43

(kiemsat.vn)
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác được nêu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Thanh tra VKSND tối cao.

Đồng chí Phạm Duy Hải, Quyền Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu.

Đồng chí Phạm Duy Hải, Quyền Chánh Thanh tra chủ trì Hội nghị cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Thanh tra VKSND tối cao tham dự Hội nghị.

Năm 2019, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Ngành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh tra. Thanh tra đã tham mưu lãnh đạo Viện ký ban hành kết luận 4 cuộc thanh tra và ký kết luận 1 cuộc thanh tra đột xuất. Tiến hành 9 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; thanh tra đột xuất 1 cuộc theo dấu hiệu vi phạm. Qua kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đã ghi nhận những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm; đã tham mưu cho lãnh đạo Viện yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc và có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Cùng với đó, Thanh tra chủ trì, phối hợp với Ban thanh tra nhân dân kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ 167 cuộc tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh, phối hợp cùng Văn phòng VKSND tối cao kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy, thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở VKSND tối cao.

Thanh tra VKSND tối cao cũng đã tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành định hướng công tác thanh tra năm 2019 để triển khai thực hiện trong toàn Ngành; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị cho Thanh tra VKSND cấp tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, Thanh tra VKSND tối cao tiếp tục tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao tăng cường thanh tra đột xuất theo dấu hiệu vi phạm, thanh tra trách nhiệm trong việc để xảy ra án đình chỉ do bị can không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội và công tác xử lý sau thanh tra; thực hiện kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong Ngành và việc thực hiện Quy chế dân chủ của VKSND các cấp; phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2020.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu chỉ đạo .

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Thanh tra VKSND tối cao đạt được trong năm 2019. Những kết quả này đã góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Ngành, giúp Ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển hơn.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng bày tỏ đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 đã được Thanh tra VKSND tối cao xác định.

Theo đó, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác thanh tra theo kế hoạch; thanh tra đột xuất; tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ. Tập trung giải quyết dứt điểm đối với khiếu nại, tố cáo phức tạp được Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm chỉ đạo.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng đã trao các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị Thanh tra VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang