Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

04/01/2022 17:19

(kiemsat.vn)
Ngày 04/01/2022, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Vụ 11.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Vụ 11 VKSND tối cao đã kịp thời triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tăng cường ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; thực hiện trả lời thỉnh thị nghiệp vụ kịp thời, chất lượng, đúng quy định; vượt chỉ tiêu 25% việc ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ; xem xét, có quan điểm nghiệp vụ bảo vệ kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát địa phương không được chấp nhận; tổ chức thành công Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn Ngành về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2021; đẩy mạnh công tác trực tiếp kiểm sát đối với hồ sơ thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự để phát hiện vi phạm, kịp thời kiến nghị khắc phục vi phạm...

Tập thể lãnh đạo và Chi ủy Vụ 11 VKSND tối cao đã thực hiện giải pháp đột phá, đổi mới công tác cán bộ trong việc sắp xếp, chuyển đổi một số vị trí công tác trong đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Việc thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bước đầu đã tạo tinh thần làm việc mới, giúp nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của Vụ 11 VKSND tối cao đạt được trong năm 2021. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đề nghị Vụ 11 phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính được nêu trong Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính” của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 26/6/2020 về “Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao; kiểm sát và hướng dẫn, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Vụ theo phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả"; chú trọng kiểm sát các vụ việc thi hành án dân sự, hành chính có nội dung phức tạp, khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, có vi phạm nghiêm trọng đã được các cấp, các ngành giải quyết.

Chú trọng chỉ đạo, thực hiện việc nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát, kiểm sát thường xuyên và đột xuất tại cơ quan thi hành án dân sự. Tăng cường công tác hướng dẫn VKSND cấp dưới; đẩy mạnh công tác tự đào tạo nhằm xây dựng nguồn cán bộ chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với liên ngành Trung ương (TAND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính...) tổ chức họp để giải quyết những việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính có khó khăn, vướng mắc, có khiếu nại kéo dài - khó thi hành hoặc còn nhiều quan điểm khác nhau nhằm thống nhất giải quyết khi Luật thi hành án dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chưa được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, Vụ 11 phối hợp với Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua Ngành cho Vụ 11.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua của ngành KSND cho tập thể Vụ 11; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Vụ 11 do đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Toà án và Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quy chế số 14/2013 ngày 9/10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TAND tối cao, VKSND tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác THADS.

Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Vụ 11.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang