Phú Yên: Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự ký quy chế phối hợp

24/04/2024 15:57

(kiemsat.vn)
Sáng 23/4/2024, tại trụ sở VKSND tỉnh Phú Yên, lãnh đạo VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Dự và đồng chủ trì buổi Lễ có đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Trần Đình Toản, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh: Huỳnh Ngọc Thanh, Phạm Thị Liên, Hồ Ngọc Thảo; đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 8 VKSND tỉnh, lãnh đạo Phòng nghiệp vụ Cục THADS tỉnh.

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên Lê Trung Hưng và Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh nêu rõ: Ngày 27/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Ngày 17/4/2024, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 419/KH-BCSĐ về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU trong ngành Kiểm sát Phú Yên. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là ký kết quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính cũng như công tác kiểm sát việc thi hành án trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Việc thực hiện quy chế phải bảo đảm thực chất, hiệu quả... và thống nhất sau khi ký kết quy chế, ngành Kiểm sát Phú Yên sẽ phối hợp với ngành Thi hành án dân sự tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Kế hoạch số 419/KH-BCSĐ của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh, Kế hoạch của Cục THADS tỉnh và Quy chế này...

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Đình Toản, Phó trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác phối hợp liên ngành giữa VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh trong thời gian qua. Hai ngành đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác này, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian tới, đề nghị VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Quy chế phối hợp gồm có 4 Chương, 21 Điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc và hình thức phối hợp; nội dung phối hợp; tổ chức thực hiện… Trong đó, hai ngành thống nhất quý I hàng năm, VKSND tỉnh Phú Yên chủ trì, phối hợp với Cục THADS tỉnh kiểm tra, rà soát, lập danh sách các vụ, việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tồn đọng, phức tạp chưa thi hành xong ở hai cấp tỉnh và huyện để báo cáo cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành đúng quy định của pháp luật.
VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh chủ động tổ chức thực hiện quy chế phối hợp theo chức năng, thẩm quyền của hai ngành. Các VKSND và Chi cục THADS cấp huyện căn cứ quy chế này và đặc điểm của địa phương để xây dựng quy chế phối hợp ở cấp mình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Quy chế giao Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án của VKSND tỉnh và Phòng nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án của Cục THADS tỉnh là đầu mối thường trực, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế phối hợp này; tham mưu Lãnh đạo hai đơn vị điều chỉnh, bổ sung hoặc xử lý những vấn đề có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Định kỳ tháng 10 hàng năm hoặc khi có yêu cầu, Lãnh đạo hai ngành tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng phối hợp trong năm tiếp theo. Đồng thời thống nhất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang