Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy

22/05/2020 17:56

(kiemsat.vn)
Chiều nay 22/5, tại trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao. Nội dung đánh giá kết quả công tác từ tháng 3/2020 đến nay và xác định phương hướng - nhiệm vụ trong thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Văn phòng Đảng ủy đã báo cáo kết quả công tác của Đảng ủy VKSND tối cao từ tháng 3/2020 đến ngày 20/5/2020. Theo đó, đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, Đảng ủy VKSND tối cao đã ban hành 3 quyết định thay đổi Trưởng các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành công văn ngày 17/3/2020 về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng trong tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Văn phòng Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra, Thường trực Đảng ủy cho ý kiến đối với đề án nhân sự, văn kiện Đại hội của từng chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Các chi bộ đã tổ chức Đại hội Đảng theo đúng tiến độ đã đề ra.

Về văn kiện Đại hội, Đảng ủy đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành và Đề án nhân sự. Các dự thảo văn kiện đã gửi xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy VKSND tối cao. Đã ban hành công văn ngày 10/3/2020 yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tiến hành thảo luận các văn kiện của Trung ương, của Đảng bộ VKSND tối cao và của Đảng bộ, Chi bộ mình tại Đại hội.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Đảng vụ, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/BTV ngày 17/3/2020 của Ban Thường vụ về điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; cho ý kiến điều động, chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp Vụ đối với 9 đồng chí, biệt phái đối với 2 đồng chí.

Ngoài ra, công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Ban hành công văn yêu cầu các đảng bộ, chi bộ rà soát, lập hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã cho ý kiến về đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về việc chuyển Đảng chính thức, về kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với đảng viên; đồng thời, cho ý kiến về việc sử dụng kết quả rà soát, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ nhân sự Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao để kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ tại VKSND tối cao…

Cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung được nêu tại cuộc họp đồng thời đề nghị Văn phòng Đảng ủy bổ sung các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng cơ bản đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020 và thời gian tới được Đảng ủy VKSND tối cao xác định.

Theo đó, Đảng ủy VKSND tối cao tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra; chuẩn bị hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. Tiếp tục công tác phát triển đảng viên và đảng viên mới; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy VKSND tối cao tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo và Đề án nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra trình đại hội; ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang