Những kinh nghiệm của VKSND tỉnh Quảng Nam trong công tác xây dựng Ngành

10/08/2019 17:13

(kiemsat.vn)
Không ngừng tìm tòi, đổi mới trong các mặt hoạt động đã giúp cho VKSND tỉnh Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong 3 năm liền. Bài viết dưới đây là những kinh nghiệm của đơn vị trong công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thi đua khen thưởng và thanh tra, kiểm tra...

Để thực hiện chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác ngành kiểm sát tỉnh Quảng Nam đã bám sát các nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội; Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao và kế hoạch công tác năm. Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Quảng Nam đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực và có nhiều giải pháp đổi mới trong các khâu công tác. Từ thực tiễn công tác của đơn vị, chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thi đua khen thưởng và thanh tra, kiểm tra.

Chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam xác định, việc tham gia học tập, bồi dưỡng tập trung tại các cơ sở đào tạo do VKSND tối cao tổ chức là căn bản, cốt lõi. Tuy nhiên, để phát huy tinh thần học tập, nghiên cứu của cán bộ, Kiểm sát viên, công chức và tiết kiệm thời gian, kinh phí của đơn vị thì hình thức tự đào tạo, bồi dưỡng là một trong những hình thức đào tạo mang lại hiệu quả cao.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được qua các buổi tập huấn trong năm 2018 về các đạo luật mới liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân, trong 06 tháng đầu năm 2019, VKSND tỉnh Quảng Nam đã có Kế hoạch số 05/KH-VKS ngày 11/01/2019 về triển khai tổ chức tập huấn Phần những quy định chung của Bộ luật Hình sự  (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Điểm mới là Kế hoạch đã xác định rõ đối tượng làm Báo cáo viên tại các buổi tập huấn không bắt buộc phải là Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên dày dặn kinh nghiệm mà có thể là Kiểm tra viên, chuyên viên có sự say mê nghiên cứu, có tâm huyết với Ngành và trên tinh thần tự nguyện.

 

Đối với tài liệu tập huấn phải đảm bảo chất lượng, được toàn thể công chức đơn vị góp ý, Thủ trưởng đơn vị phê duyệt và được Hội đồng thẩm định của VKSND tỉnh thẩm định. Trong buổi tập huấn, nếu phát sinh vướng mắc liên quan đến chuyên đề tập huấn thì bất cứ công chức nào của đơn vị cũng có thể đưa ra quan điểm riêng của mình để xử lý vướng mắc. Qua đó, đã phát phát huy được tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, tự đào tạo của công chức, Kiểm sát viên trong toàn ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam; đồng thời, đã rèn luyện được kỹ năng trình bày, phát biểu trước tập thể cho công chức, nhất là công chức mới vào Ngành. Điều này cũng rất bổ ích cho Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Theo cách đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn gồm toàn bộ nội dung Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 11 chuyên đề thuộc Phần chung BLHS 2015 bằng hình thức trực tuyến từ đầu cầu VKSND tỉnh kết nối với 18 điểm cầu VKSND cấp huyện. Sau mỗi buổi tập huấn đều tổ chức góp ý về nội dung và hình thức truyền đạt; đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật và các ý kiến đã được giải đáp tại Hội nghị; cuối buổi tập huấn, đồng chí Viện trưởng kết luận một số vấn đề tại Hội nghị và ban hành thông báo kết luận cho toàn Ngành thực hiện. Những ý kiến chưa thể giải đáp thì tổng hợp gửi Vụ pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao đề nghị hướng dẫn. Có thể nói, cách thức này của ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự đồng thuận của công chức, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên, chuyên viên trong toàn Ngành và được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao về công tác tự nghiên cứu, tự học tập, tự đào tạo.

Bên cạnh tăng cường công tác tập huấn, ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam cũng chú trọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho công chức trong Ngành thông qua tổ chức các hội thi về nghiệp vụ. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi “Kỹ năng viết, trình bày luận tội và đối đáp trong ngành Kiểm sát Quảng Nam”. Đến nay, Ban Giám khảo hội thi đã xây dựng xong Bộ đề thi và gửi đến các đơn vị để nghiên cứu. Dự kiến hội thi sẽ được tổ chức trong tháng 7/2019.

Hội thi viết và trình bày  Luận tội, đối đáp năm 2019

Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng

Quan tâm khen thưởng kịp thời được VKSND tỉnh Quảng Nam đánh giá là một trong những động lực để cán bộ, Kiểm sát viên, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Viện kiểm sát nhan dân tỉnh Quảng Nam đã sửa đổi quy định về công tác thi đua - khen thưởng tại Quy chế tổ chức và hoạt động, theo hướng “khi xét thấy cần thiết để khen thưởng động viên kịp thời, Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng đề xuất các trường hợp khen thưởng đột xuất cho Chủ tịch Hội đồng quyết định mà không phải họp, và sẽ báo cáo cho Hội đồng thi đua - khen thưởng vào kỳ họp lần sau”.

Bên cạnh đó, đối tượng được khen thưởng, lĩnh vực được khen thưởng cũng được mở rộng, không giới hạn ở các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ mà những tập thể, cá nhân lập thành tích trong các phong trào như thể dục, thể thao, văn nghệ hay các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên... đều được xét khen thưởng. Từ khi áp dụng hình thức khen thưởng đột xuất (năm 2017) đến nay, Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng đã đề xuất 10 đợt khen thưởng đột xuất và Chủ tịch Hội đồng VKSND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khen thưởng cho 55 tập thể và 98 cá nhân đạt thành tích trong các hoạt động nghiệp vụ và phong trào thi đua, với tổng số tiền khen thưởng là 80.778.000 đồng.

Những hoạt động ý nghĩa của đoàn thanh niên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

Một trong những điều kiện bắt buộc để được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” vào cuối năm công tác là phải có sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng xét sáng kiến công nhận. Điều kiện này ít nhiều cũng gây áp lực cho cán bộ, Kiểm sát viên, chuyên viên đăng ký các danh hiệu thi đua. Để tháo gỡ khó khăn này, Hội đồng thi đua - khen thưởng của VKSND tỉnh Quảng Nam không yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm phải có tính chất như một chuyên đề, mà khuyến khích công chức tích cực phát hiện những vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng pháp luật để có những kiến nghị, đề xuất giải quyết; hoặc có giải pháp hay mang lại lợi ích cho đơn vị. đồng thời, không ràng buộc thời hạn gửi sáng kiến. Nếu trước đây, theo Kế hoạch thi đua - khen thưởng hàng năm của VKSND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công chức gửi sáng kiến kinh nghiệm về Hội đồng xét sáng kiến trong tháng 9 của năm công tác thì trong năm 2019 công chức có thể nộp sáng kiến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm công tác nhưng phải trước khi Hội đồng xét sáng kiến họp; những sáng kiến này phải được đăng tải kịp thời lên Trang tin điện tử của đơn vị để công chức toàn Ngành đóng góp ý kiến. Quy định này đã giúp giảm áp lực cho Thường trực Hội đồng sáng kiến khi phải nghiên cứu nhiều sáng kiến trong thời gian ngắn và có thể sớm áp dụng sáng kiến vào công việc thực tiễn cũng như nhằm tránh trùng lặp về nội dung sáng kiến.

Đổi mới trong, cách thức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra

VKSND tỉnh Quảng Nam tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-VKSTC-T1, ngày 22/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao); tăng cường thanh tra đột xuất, chú trọng chất lượng các cuộc thanh tra nghiệp vụ về hình sự để kịp thời phát hiện các vi phạm, sai sót trong công tác của Viện kiểm sát cấp dưới và của Cơ quan điều tra. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tiến hành 17 cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất. Đặc biệt, qua thanh tra nghiệp vụ đã ban hành 04 kiến nghị yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra khắc phục vi phạm. Bên cạnh việc tăng cường số lượng và chất lượng các cuộc thanh tra, VKSND tỉnh Quảng Nam chú trọng đổi mới trong phương pháp thanh tra như chủ động rút hồ sơ để nghiên cứu, kiểm tra trước nếu phát hiện có vi phạm thì ban hành quyết định thanh tra. Như vậy đã rút ngắn thời gian thanh tra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Thời gian thanh tra được rút ngắn trong khi công chức làm công tác thanh tra của đơn vị còn mỏng (có 03 đồng chí, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 01 Kiểm sát viên sơ cấp) nên VKSND tỉnh Quảng Nam đã linh động trong việc áp dụng quy chế biệt phái công chức, viên chức trong ngành KSND của VKSND tối cao. Trong kỳ, VKSND tỉnh Quảng Nam đã biệt phái 04 Kiểm sát viên trung cấp có năng lực, kinh nghiệm đang công tác tại một số Phòng nghiệp vụ có khối lượng công việc không nhiều để cùng công chức Thanh tra nghiên cứu hồ sơ và trực tiếp thanh tra. Thời gian tiến hành thanh tra cũng được đơn vị lựa chọn thích hợp, không trùng vào thời điểm sơ kết, tổng kết nên không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các đơn vị có công chức được biệt phái.

Nhằm phát huy tác dụng của công tác thanh tra, đơn vị kịp thời tổng hợp những vi phạm, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được phát hiện qua thanh tra để ban hành thông báo rút kinh nghiệm chung trong VKSND hai cấp tỉnh Quảng Nam. Với những đổi mới trong công tác thanh tra như đã nêu trên, đã giúp công tác này được “thực chất, hiệu quả” như phương châm của Ngành đề ra tại Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Công tác kiểm tra cũng được đổi mới theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Trong 06 tháng đầu năm 2019, VKSND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành 30 cuộc kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 tại 18 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện và 12 Phòng trực thuộc VKSND tỉnh do đồng chí Viện trưởng trực tiếp chủ trì. Qua đó, đã trực tiếp chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với những đổi mới trong các khâu công tác nghiệp vụ thì những đổi mới trong công tác xây dựng Ngành đã giúp ngành Kiểm sát Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Trong 03 năm liền (2016, 2017, 2018) VKSND tỉnh Quảng Nam đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang