Những Kiểm sát viên Binh đoàn 2/6

02/10/2018 09:14

(kiemsat.vn)
Bài thơ tác giả dành tặng các chú, các anh là cán bộ điều động VKSND tỉnh Đắk Nông.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang