Ngành Kiểm sát tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công

29/08/2019 15:50

(kiemsat.vn)
Hội nghị tập huấn được tổ chức trực tuyến toàn ngành vào sáng ngày 29/8/2019. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tham dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính; các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo, công chức một số VKSND các tỉnh.

Đồng chí Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao báo cáo công tác Kế hoạch - Tài chính

Tại buổi tập huấn, đồng chí Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính đã trình bày báo cáo công tác Kế hoạch – Tài chính hai năm 2018-2019. Theo báo cáo, ngành KSND đã thực hiện tốt chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao: "Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, qua đó đạt được một số thành tích nổi bật như: Chủ động tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với các bộ, ngành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt công tác lập, phân bổ dự toán và điều hành ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản trụ sở làm việc VKSND tối cao; tổ chức thành công 04 lớp tập huấn về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm kế toán cho công chức làm nhiệm vụ kế toán trong Ngành.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã đề cập đến những khó khăn, vướng mắc như: Kinh phí quản lý hành chính vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế để bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và các quy định mới của pháp luật; kinh phí đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng mất nhiều thời gian; công tác giải phóng mặt bằng rất khó khăn, nên ảnh hưởng đến thời gian triển khai thực hiện dự án và tiến độ giải ngân; kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo bố trí cho tập huấn chuyên sâu triển khai nhiều đạo luật mới, triển khai nhiệm vụ tăng thêm còn hạn hẹp...

Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ ngành KSND, nhiệm vụ công tác Điều tra tăng thêm nhiều theo quy định mới, phát sinh thêm nhiều nội dung chi, đồng thời mức chi trước đây quá thấp không còn phù hợp, cần phải ban hành Thông tư mới để thay thế.

Đồng chí Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng cục Quản lý công sản Bộ Tài chính báo cáo

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính đã báo cáo về tình hình, chế độ quản lý sử dụng tài sản công hiện nay, hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý; đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác tài chính và quản lý tài sản tránh làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá mục đích Hội nghị tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; nâng cao nhận thức của thủ trưởng các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành về vị trí, vai trò, công tác quản lý Nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công, quyền và nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; yêu cầu các đơn vị trong Ngành khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý ngân sách, tài sản công được giao; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sử dụng kinh phí, tài sản công sai mục đích, không đúng quy định, gây thất thoát, lãng phí, từ đó góp phần giúp cho công tác kế hoạch tài chính của Ngành ngày càng chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang