Ngành Kiểm sát nhân dân với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03/04/2020 21:44

(kiemsat.vn)
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, nhiều đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân đã tổ chức triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

* Lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai họp trực tuyến chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 03/4/2020, Lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai tiến hành họp trực tuyến với Lãnh đạo 17 VKSND cấp huyện để chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Kiểm sát Gia Lai. Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai chủ trì họp trực tuyến chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Kiểm sát Gia Lai

Viện trưởng VKSND tỉnh cũng đã chỉ đạo ban hành 03 văn bản yêu cầu VKSND cấp huyện thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch và khuyến cáo của Bộ Y tế trong thời gian qua. Theo đó, tại VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai, 100% công chức, người lao động và gia đình đã thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội từ 00 giờ ngày 01/4/2020 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đầy đủ và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; căn cứ nhiệm vụ được giao, VKSND hai cấp đã rà soát, bố trí cho công chức làm việc tại nhà; đồng thời luôn bảo đảm nhân sự tối thiểu thường trực tại cơ quan, đơn vị để giải quyết, xử lý tài liệu mật, tài liệu khẩn và các nhiệm vụ chuyên môn khác do Viện trưởng giao.

Bố trí bàn rửa tay diệt khuẩn trước khi vào làm việc tại Trụ sở VKSND tỉnh Gia Lai

VKSND hai cấp đã thực hiện việc tạm dừng tiếp công dân từ ngày 30/3/2020. Tại cơ quan, công sở trong thời gian qua luôn được tiến hành vệ sinh sạch sẽ, khử trùng, diệt khuẩn; trang bị đầy đủ khẩu trang y tế cho công chức, người lao động; bố trí nơi đặt nước rửa tay diệt khuẩn ở vị trí trước khi vào cơ quan và trong khu vực làm việc, phòng làm việc; thực hiện kiểm tra, đo thân nhiệt, rửa tay diệt khuẩn bắt buộc đối với 100% đối với công chức, người lao động ngày 02 lần trước khi vào trụ sở cơ quan làm việc và khách đến liên hệ làm việc tại cơ quan. Đến nay, tại VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai không có trường hợp cán bộ, công chức, người lao động nào thuộc diện nghi nhiễm bệnh và không có trường hợp nào thuộc diện phải cách ly.

Kết luận, chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh: Toàn ngành Kiểm sát Gia Lai thực hiện nghiêm túc phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu Viện trưởng VKSND cấp huyện nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình; tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Trung ương, địa phương và của VKSND tối cao về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì chế độ thông tin, cập nhật thông tin về dịch bệnh; bảo đảm hoạt động thông suốt, hoàn thành các nhiệm vụ của Ngành; thông tin đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, của Ngành và khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp với các cơ quan tư pháp cùng cấp để xử lý, giải quyết kịp thời, nghiêm các vụ, việc phát sinh phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Cũng tại cuộc họp trực tuyến, VKSND hai cấp thống nhất 100% ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, mỗi công chức, người lao động ủng hộ 01 ngày lương; toàn bộ số tiền thu được sẽ được các đơn vị chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trước ngày 07/4/2020./.

Nguyễn Thành Duy, VKSND tỉnh Gia Lai

VKSND tỉnh Hà Tĩnh hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Thủ trưởng chuyên môn phối hợp với Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phát động đến toàn thể đoàn viên, công chức, người lao động trong đơn vị với tinh thần và trách nhiệm của mình bớt một phần thu nhập tối thiểu 01 ngày lương chung sức ủng hộ phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ công chức, người lao động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh

Với mong muốn được chung tay, góp sức cùng cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Sau một ngày phát động, có 100% đoàn viên, công chức, người lao động đã tham gia ủng hộ với số tiền 13.000.000 đồng. Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp trao số tiền trên cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, nhiều công chức, người lao động tích cực nhắn tin ủng hộ đóng góp cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Bộ Thông tin truyền thông phối hợp với các bộ, ngành phát động qua tổng đài 1407.

Những việc làm thiết thực này không chỉ thể hiện trách nhiệm của từng cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái”, “Thương người như thể thương thân trong cộng đồng”.

Trần Nga, VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Ngành Kiểm sát Bắc Giang chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh và những ảnh hưởng xấu đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân, cũng như kinh tế, xã hội của đất nước, VKSND tỉnh Bắc Giang đã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang trao quà ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, vừa qua đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang đã trao số tiền 6.500.000 đồng do cán bộ, công chức, người lao động VKSND tỉnh Bắc Giang đóng góp, ủng hộ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang nhằm góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Đoàn Thế Đức, Phó Viện trưởng VKSND huyện Việt Yên trao quà ủng hộ

Trước đó, Công đoàn VKSND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng đã đã trao tặng số tiền 2.000.000 đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Bắc Giang

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang