Ngành Kiểm sát nhân dân làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

24/07/2019 15:18

(kiemsat.vn)
Đây là đánh giá của Đoàn kiểm tra kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do đồng chí Phan Chí Hiếu,Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn và các thành viên của Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với VKSND tối cao vào sáng nay, 24/7/2019.

Toàn cảnh buổi làm việc 

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng các thành viên Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành.

Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân cho thấy, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao đã xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, để cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức, tôn trọng, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động gia đình và nhân dân nghiêm chỉnh cấp hành pháp luật.

Trong thời gian qua ngành Kiểm sát nhân dân đã ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, quy định yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, VKSND các tỉnh, các cơ quan báo chí của Ngành tăng cường nhận thức, coi công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Tổng biên tập Tạp chí Kiểm sát phát biểu tại buổi làm việc

Sau 15 năm thực hiện, đến nay toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã kiện toàn tổ chức, nhân sự làm công tác tuyên truyền như thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền tại VKSND tối cao, Tổ tuyên truyền tại tất cả VKSND các tỉnh, thành phố; phối hợp truyền hình Công an nhân dân xây dựng và phát sóng Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân; xây dựng và đưa vào hoạt động Tạp chí Điện tử, Báo điện tử và gần 70 Trang thông tin điện tử trong toàn Ngành.

Bên cạnh đó, Ngành còn thường xuyên phối hợp các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông ở trung ương và địa phương tích cực viết bài, giới thiệu quy định mới về pháp luật, tuyên truyền vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND; giải đáp pháp luật cho công dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn kiểm tra đánh giá rất cao về cách làm và phương pháp tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức phiên tòa giả định để tuyên tuyền cho các đối tượng là học sinh, sinh viên; phối hợp Đài truyền hình VTV để xây dựng bộ phim nhiều tập về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền qua các phiên tòa xét xử lưu động; việc ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công nghệ 4.0 vào công tác tuyên truyền hay như tổ chức chương cuộc thi "Chúng tôi là kiểm sát viên"...từ đó đã nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

Bên cạnh kết quả đạt được công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: nhân sự làm công tác tuyên truyền tại VKSND các tỉnh là kiêm nhiệm; nguồn kinh phí cho công tác này còn rất khó khăn.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao những nỗ lực của ngành Kiểm sát trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32, cũng như công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn Ngành. Đồng chí đề nghị, ngành Kiểm sát tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời quan tâm hơn nữa việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành Kiểm sát.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang