Long An: Xảy ra hàng loạt sai phạm tại dự án Khu dân cư trong KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt - trách nhiệm thuộc về ai?

17/09/2020 10:30

(kiemsat.vn)
Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Long An, để xảy ra nhiều sai phạm tại dự án Khu dân cư trong KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt có phần trách nhiệm của Sở xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Đức Hòa.

Kết luận Thanh tra về dự án Khu dân cư trong KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt của tỉnh Long An

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chưa tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác thẩm định hồ sơ xin chủ trương đầu tư của Công ty cổ phần Hồng Đạt - Long An, dẫn đến tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 4936/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 chưa phù hợp với chủ trương, mục đích ban đầu như khi trình xin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép điều chỉnh giảm diện tích đất KCN, dẫn đến Chủ tịch UBND tỉnh phải yêu cầu kiểm điểm và phải trình điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phần nào đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Công ty cổ phần Hồng Đạt - Long An thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Còn Sở Xây dựng thì chưa phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Hòa trong công tác quản lý, dẫn đến Công ty cổ phần Hồng Đạt - Long An thực hiện việc thi công hạ tầng kỹ thuật dự án khi chưa được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện chuyển nhượng (bằng hình thức ký hợp đồng nguyên tắc) trên 80% tổng số lô nền thuộc dự án khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, cũng như công khai thông tin về dự án không đúng với thực tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường thiếu kiểm tra, đã lập Tờ trình số 1101/TTr-STNMT ngày 02/11/2016, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đức Hòa có công trình là “Dự án Khu dân cư Hồng Đạt”; trong khi, nếu thực hiện đúng chủ trương đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì phải trình là “Khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia”, dẫn đến ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4714/QD-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đức Hòa, trong đó bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đức Hòa có “Dự án Khu dân cư Hồng Đạt”, mà đáng lẽ ra phải là “Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia Hồng Đạt”.

Sở này còn chưa thực hiện tốt công tác chủ động nghiên cứu và phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan để tính toán tiền sử dụng đất để giao đất và xác định tiền thuê đất làm cơ sở cho Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước để được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án. Mặt khác, đến thời điểm giải trình bổ sung dự thảo Kết luận thanh tra (tháng 5/2020), Sở vẫn chưa hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án (gồm giá đất ở; giá đất thương mại, dịch vụ), do đó Nhà đầu tư vẫn chưa thể thực hiện được nghĩa vụ tài chính và các thủ tục về đất đai, làm chậm tiến độ của dự án.

Với hàng loạt sai phạm, ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư còn có trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và UBND huyện Đức Hòa

Về sai phạm và trách nhiệm của UBND huyện Đức Hòa: Lập sai nội dung Tờ trình số 5680/TTr-UBND ngày 25/10/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đức Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là “Khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia Hồng Đạt” thì UBND huyện Đức Hòa lại lập với nội dung “Khu dân cư Hồng Đạt”. UBND huyện chưa thực hiện tốt công tác quản lý, thiếu kiểm tra, dẫn đến để xảy ra việc chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở không có giấy phép, kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện kinh doanh và thông tin vê dự án không đúng với thực tế trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, việc thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu dân cư xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa do Công ty cổ phần Hồng Đạt - Long An làm chủ đầu tư tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND huyện chưa chặt chẽ, chưa quy định rõ khoảng cách hành lang cây xanh an toàn tại các điểm tiếp giáp giữa KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt và KDC như yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường để Nhà đầu tư làm căn cứ thực hiện cho đúng. Đồng thời, chưa thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư số 4936/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Những căn nhà xây dựng không phép trên khu đất của dự án

UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh này rút kinh nghiệm trong công tác quản lý; chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các sai phạm và kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong công tác quản lý xây dựng kinh doanh bất động sản thuộc các dự án trên phạm vi từng địa phương nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh, tránh để xảy ra các vi phạm phải xử lý và khó khắc phục hậu quả.

Với Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, UBND tỉnh Long An yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án (gồm giá đất ở, giá đất thương mại, dịch vụ) và phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan để tính tiền sử dụng đất khi giao đất, xác định giá cho thuê đất, làm cơ sở cho công ty Hồng Đạt Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, để giao đất cho thuê đất theo quy định.

Về Sở Kế hoạch và Đầu tư, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, thẩm định và tham mưu. Chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An nói riêng, các nhà đầu tư khác đang đầu tư các dự án tương tự trên địa bàn tỉnh nói chung, thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 53 Nghị định số 118/2015/NĐ- CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Dự án tiếp tục làm hạ tầng mở rộng để phân lô, bán nền, rất khó phân định ranh giới dự án.

Cuối cùng, UBND tỉnh Long An yêu cầu UBND huyện Đức Hoà kiểm tra, rà soát chặt chẽ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) do công ty Hồng Đạt Long An lập và trình duyệt. Trong đó, lưu ý yêu cầu quy định bổ sung rõ ràng khoảng cách hành lang cây xanh cách ly tại các vị trí tiếp giáp giữa KCN Đức Hoà 3 - Hồng Đạt và khu dân cư phải có chiều rộng trung bình là 50m theo quy định.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, hiện đã có nhà ở lác đác xây dựng trên khu đất dự án. Ngoài ra, theo ghi nhận, dự án đã được mở rộng thêm phần đất, làm hạ tầng để phân lô bán nền; do vậy, rất khó để phân biệt ranh giới của dự án, diện tích thực tế chủ đầu tư triển khai có phù hợp với diện tích được phê duyệt hay không?!

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang