Kỳ 1: Văn bản “lạ” của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án huyện Thường Tín

01/01/2020 00:06

(kiemsat.vn)
Vụ án phúc thẩm Kinh doanh thương mại đã có bản án của Tòa án và thực hiện thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín, Hà Nội. Tuy nhiên, Chấp hành viên đã ký ban hành một Thông báo hoãn thi hành án vô thời hạn...

Công ty Hoa Việt phải chịu THA hơn 80 tỷ đồng

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và tổng hợp Vinh Hải (Công ty Vinh Hải) là người được thi hành án theo Quyết định thi hành án số 83/QĐ-CCTHADS ngày 06/12/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín để thi hành Bản án số 120/2018/KDTM-PT ngày 24,25/9/2018 của TAND thành phố Hà Nội và Bản án số 02/2018/KDTM-ST ngày 14 và ngày 17/5/2018 của TAND huyện Thường Tín. Tại bản án này, Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Hoa Việt (Công ty Hoa Việt) phải trả cho Công ty TNHH Thương mại và tổng hợp Vinh Hải số tiền lên đến 80 tỷ đồng.

Ngày 06/12/2018, Chấp hành viên Chu Tấn Anh được phân công tổ chức thi hành án Bản án số: 120/2018/KDTM-PT ngày 24,25/9/2018 của TAND thành phố Hà Nội theo Quyết định thi hành án số 83/QĐ-CCTHADS ngày 06/12/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín.

Tuy nhiên, sau khi Quyết định thi hành án được ban hành hơn 4 tháng, Công ty Hoa Việt đã không thực hiện nghĩa vụ theo Quyết định thi hành án và cũng không có văn bản nào giải đáp cho sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm này.

Ngày 17/04/2019, Chi cục Thi hành án huyện Thường Tín ra Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 19/QĐ-CCTHADS về việc cưỡng chế thi hành án bằng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý 1.838.400 cổ phần đứng tên Hoa Việt tương đương 73,54% vốn điều lệ của Công ty cổ phần vận tải Ô tô số 2, để thi hành án.

Đến ngày 22/04/2019, người phải thi hành án là Công ty Hoa Việt đã nộp số tiền thi hành án là 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng) đồng vào tài khoản Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín để thi hành án một phần tiền trả cho Công ty Vinh Hải và một phần trả cho ông Tạ Thiên Long là người được thi hành án trong vụ việc thi hành án khác mà Công ty Hoa Việt cũng là người phải thi hành án.

Văn bản "lạ" của Chấp hành viên

Ngay trong ngày 22/4/2019, Chấp hành viên Chu Tấn Anh (người được phân công tổ chức thi hành án) đã ký tên, đóng dấu và ban hành Thông báo về việc tạm hoãn cưỡng chế thi hành án số 573/TB-CCTHADS ngày 22/4/2019.

Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín

Theo Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì hình thức hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, đình chỉ thi hành án phải được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo hình thức ban hành quyết định nếu có căn cứ. Tuy nhiên trong vụ việc này, Chấp hành viên (không phải Thủ trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự) đã ban hành Thông báo (không phải Quyết định) tạm hoãn thi hành án (không phải là hình thức được pháp luật quy định) là không có căn cứ theo quy định của pháp luật. Như vậy, trong Thông báo tạm hoãn cưỡng chế thi hành án số 573/TB-CCTHADS ngày 22/4/2019 của Chấp hành viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình thức và thẩm quyền ban hành văn bản.  

Điều 48 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 thì việc hoãn thi hành án dân sự phải bằng quyết định của Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra thi hành án – đây mới là cơ sở để hoãn việc thi hành án dân sự (không phải tạm hoãn thi hành án dân sự). Điều 20 Luật Thi hành án dân sự đã quy định rõ: Chấp hành viên không có nhiệm vụ, quyền hạn để hoãn việc thi hành án, cưỡng chế thi hành án. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm Khoản 8, Điều 21 Luật Thi hành án dân sự: “Cố ý thi hành trái nội dung bản án, quyết định; trì hoãn hoặc kéo dài thời gian giải quyết việc thi hành án được giao không có căn cứ pháp luật”.

Mặt khác, văn bản Thông báo nêu trên lại không nêu căn cứ thực hiện, đó là Khoản 1 Điều 23 và tùy từng trường hợp sẽ viện dẫn cụ thể các khoản, điểm của Điều 48 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014. Thông báo về việc tạm hoãn cưỡng chế thi hành án số 573/TB-CCTHADS ngày 22/4/2019 do CHV Chu Tấn Anh ban hành không viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật như trên, căn cứ áp dụng hình thức tạm hoãn thi hành mà chỉ căn cứ vào Bản án, Quyết định thi hành án và cả Biên bản làm việc cùng VKSND huyện Thường Tín (?). Giả định rằng chấp hành viên căn cứ điều 48 Luật thi hành án dân sự để ra quyết định hoãn thi hành án (chưa bàn đến vấn đề thẩm quyền), thì chấp hành viên phải căn cứ các trường hợp được hoãn thi hành án hoặc yêu cầu của người có thẩm quyền. Nhưng văn bản này không thực hiện theo bất kỳ căn cứ pháp lý nào hay biểu mẫu nào theo quy định của pháp luật về thi hành án. Như vậy, có thể coi, đây là một văn bản không có căn cứ hay giá trị về mặt pháp luật nhưng dựa vào đó, việc thi hành bản án đã bị trì hoãn, kéo dài đến thời điểm này là hơn 8 tháng.

Một nội dung nữa của văn bản này là thời hạn hoãn thi hành án. Văn bản có nêu: “được hoãn lại và được thông báo cụ thể thời gian, địa điểm sau”(???)

Như vậy, việc ban hành Thông báo về việc tạm hoãn cưỡng chế thi hành án số 573/TB-CCTHADS ngày 22/4/2019 của CHV Chu Tấn Anh có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật. Văn bản “lạ” này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Vinh Hải đã được ghi tại một bản án có hiệu lực pháp luật. Thêm vào đó, nó đã làm phát sinh những thiệt hại khác khi trong thời gian kéo dài Thi hành án, các đương sự đã phát sinh thêm 3 vụ kiện dân sự, được TAND thành phố Hà Nội thụ lý.

Trường hợp xác định được Thông báo về việc tạm hoãn cưỡng chế thi hành án số 573/TB-CCTHADS ngày 22/4/ của Chấp hành viên ban hành là văn bản trái luật thì Chấp hành viên sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật. Tuy nhiên, không thể không nhắc tới trách nhiệm giám sát, quản lý của lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ chuyển tới độc giả lời giải thích của CHV Chu Tấn Anh và ông Phó Chi cục trưởng Bùi Anh Tuấn trong số tiếp theo. 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang