Kiểm sát chặt chẽ tình hình tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

02/08/2022 15:08

(kiemsat.vn)
Để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, vừa qua Đoàn công tác của VKSND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc.

Đoàn kiểm sát VKSND huyện Hàm Thuận Bắc tại buổi làm việc.

Sau khi nghe Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm từ ngày 1/1/2020 đến 31/5/2022 và tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan; Đoàn kiểm sát nhận thấy trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc luôn được cấp ủy, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc quan tâm chỉ đạo chặt chẽ thông qua các buổi họp chi bộ và giao ban định kỳ hàng tháng; thường xuyên bố trí công chức thực hiện việc tiếp nhận tin báo, phân loại và tham mưu giải quyết các nguồn tin về tội phạm, phân công các Kiểm lâm viên có trình độ hiểu biết pháp luật để thực hiện công tác này.

Liên quan đến việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc cũng đã nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - VKSND tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, để áp dụng đúng theo quy định pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Kiểm sát viên VKNSD huyện Hàm Thuận Bắc kiểm sát hiện trường một vụ phá rừng trên địa bàn.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót như tại thời điểm kiểm sát, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc vẫn chưa cập nhật mẫu sổ mới theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 của Bộ công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự mà vẫn thực hiện theo mẫu sổ cũ của Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự (đã hết hiệu lực pháp luật), quá trình xác minh, lấy lời khai ban đầu của đối tượng nghi vấn còn một số thiếu sót… Nguyên nhân của những tồn tại này là do việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc còn mang tính kiêm nhiệm, Kiểm lâm viên được giao nhiệm vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa qua đào tạo, tập huấn chuyên sâu về công tác điều tra hình sự, chưa được đào tạo nghiệp vụ về điều tra viên lâm nghiệp nên trong quá trình điều tra, xác minh còn những hạn chế nhất định.

Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc tiếp thu, khắc phục và sửa chữa để công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm thời gian tới đạt hiệu quả hơn. Đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến về những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn Kiểm sát đã nêu ra và sẽ khắc phục, bổ sung kịp thời theo đúng quy định pháp luật./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang