Kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

21/03/2024 15:15

(kiemsat.vn)
Ngày 21/3/2024, Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau khi bế mạc Kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Công văn số 3431/TTKQH-TT về Thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp.

Theo đó, tại Kỳ họp, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiều kín và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 21/3/2024, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Công văn số 3432/TTKQH-TT về Thông cáo báo chí việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể: Ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 15/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
PV

Hội nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc năm 2024

(Kiemsat.vn) - Ngày 18/3/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 và sơ kết 03 năm (2021 - 2023) triển khai thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang