INFOGRAPHICS: Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

06/03/2024 16:33

(kiemsat.vn)
Hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hơn 1.000 công ty 'ma' được Trương Mỹ Lan thành lập để đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần, lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trụ sở tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Quá trình hoạt động Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp (gọi tắt là Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát), trong đó Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Cụ thể:

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang