Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

14/09/2022 16:31

(kiemsat.vn)
Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến đến VKSND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Đinh Hồng Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo, công chức hai cấp kiểm sát tại 14 điểm cầu trong toàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã trao đổi, tham luận về những nội dung cốt lõi Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tuyên truyền để từ đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả như: Nhận thức, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và một số kỹ năng cho người làm công tác tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...; kỹ năng viết tin, bài; một số kỹ năng và đa dạng các loại hình về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người làm công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; kỹ năng về quay phim, chụp ảnh, quản trị Trang thông tin điện tử trong ngành Kiểm sát nhân dân...

Đồng chí Đinh Hồng Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao việc chuẩn bị tài liệu Hội nghị tập huấn của Ban Chỉ đạo cũng như sự nghiêm túc và trách nhiệm của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu VKSND hai cấp cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành nhằm góp phần nâng cao vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát và người cán bộ kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và VKSND tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của VKSND trong các văn kiện, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và trong các đạo luật về tư pháp.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các lãnh đạo các đơn vị khắc phục những hạn chế, khó khăn; phát huy những thế mạnh sẵn có, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tích cực viết tin bài, nhất là các bài trao đổi nghiệp vụ; quay video về hoạt động của đơn vị, từ đó làm nổi bật hình ảnh của đơn vị, của ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang