Hoàn thiện Đề án kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

08/09/2021 20:36

(kiemsat.vn)
Việc kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ là điều kiện quan trọng, giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chiều nay (8/9), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về hoàn thiện dự thảo Đề án “Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương”. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Nội chính Trung ương chiều 8/9.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 20 năm vừa qua, qua mỗi nhiệm kỳ Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đều đạt được những kết quả quan trọng trong, tham mưu giúp Bộ Chính trị chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, cùng với kết quả tổng kết thực tiễn hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 10 năm qua, Đề án “Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương” đã tích cực được xây dựng, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng đã nêu rõ, tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng tư pháp… Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án chặt chẽ, khoa học để sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Việc kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ là điều kiện quan trọng, giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thực hiện đúng Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trong cải cách tư pháp. Qua đó, tiếp tục đóng góp vào thành tựu của công cuộc đổi mới, sự phát triển của đất nước, nhất là trong bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội./.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19

(Kiemsat.vn) - Ngày 7/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1118/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội điều chỉnh bất cập trong việc cấp giấy đi đường

(Kiemsat.vn) - Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội có hướng dẫn cụ thể, kịp thời điều chỉnh nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo quy định đã ban hành, không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp chờ đợi kéo dài.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang