Hiệu quả của “Đọc báo sáng” trong công tác về xây dựng Đảng tại VKSND tỉnh Trà Vinh

29/10/2020 15:49

(kiemsat.vn)
Đúng 7 giờ sáng các ngày làm việc trong tuần, tất cả công chức và người lao động của VKSND tỉnh Trà Vinh tập trung tại phòng họp tầng trệt để nghe đọc báo sáng. Sáng kiến này đã được thực hiện và duy trì đều đặn trong 14 năm qua, qua đó cập nhật những thông tin mới trong và ngoài nước, chủ động nắm bắt, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại “kỷ nguyên số”, sự bùng nổ thông tin từ các trang báo mạng, các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Twister,...) giúp chúng ta tiếp nhận thông tin một cách tự do, dễ dàng và nhanh chóng. Hòa cùng xu thế phát triển của thế giới, ở Việt Nam, báo chí và truyền thông đóng vai trò nòng cốt trên mặt trận thông tin và đời sống tinh thần của người dân. Bên cạnh vô số lợi ích mang lại từ những tiến bộ thời đại thì những tiêu cực cũng phát sinh không kém, đó là sự xuất hiện, lan truyền những thông tin bịa đặt sai sự thật của các thế lực phản động, thù địch, nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước. Do vậy, việc chủ động nắm bắt, định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên và người dân được xem là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Lãnh đạo Viện và Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã có nhiều hoạt động hiệu quả mà điển hình là quy định về “Đọc báo sáng” được cơ quan thực hiện từ năm 2006 và duy trì trong nhiều năm qua.

Đúng 7 giờ sáng các ngày làm việc trong tuần, tất cả công chức và người lao động của đơn vị tập trung tại phòng họp tầng trệt để nghe đọc báo sáng. Nội dung buổi đọc báo tập trung vào việc triển khai các văn bản của Đảng bộ cấp trên; triển khai các văn bản mới ban hành trong ngành Kiểm sát; tìm hiểu các mẫu chuyện, các bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu các dự thảo luật, các đạo luật mới ban hành; cập nhật các tin nóng, các vấn đề thời sự trong và ngoài nước.

Quang cảnh một buổi “Đọc báo sáng” của đơn vị

Trong các giờ đọc báo, Đảng ủy ưu tiên thông tin đến công chức và người lao động trong đơn vị các bài viết được đăng trên Tạp Chí Cộng Sản và báo Nhân dân - là tiếng nói của Đảng, của chính quyền, là kênh thông tin định hướng chính thống và tin cậy cho các tầng lớp nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung nghe đọc đa dạng như các bài viết về quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham khảo các bài nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng vận dụng thực tế tại nhiều địa phương. Qua đó đã giúp cán bộ, đảng viên nắm bắt có chiều sâu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của các cấp ủy Đảng.

Điển hình một số bài viết mang tính tuyên truyền rộng rãi như “Thông tin đối ngoại: Phương tiện quan trọng và hiệu quả để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa” của Lê Thị Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại Giao – đăng trong Tạp Chí Cộng Sản số 948 (8-2020). Bài viết nêu lên những đóng góp to lớn trong việc triển khai toàn diện công tác thông tin đối ngoại, qua đó tổng kết những quyết sách mềm dẻo, linh hoạt, kiên quyết trong kết hợp đối ngoại đảng cùng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đã góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình cục diện an ninh – chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp.

Một bài viết khác theo dòng thời sự đang được quan tâm về Đại dịch Covid-19 được đăng trên Tạp Chí Cộng Sản cùng số của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan với chủ đề “Lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi bắt đầu bùng phát – Kinh nghiệm từ tỉnh Vĩnh Phúc”. Đây là bài học thiết thực trong tình hình làn sóng thứ hai của đại dịch Covid-19 quay trở lại Việt Nam. Bài viết tổng hợp những kinh nghiệm từ công tác phòng, chống dịch của một trong những “tâm dịch” đầu tiên từ những ngày đầu dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam.Sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân đã góp phần quan trọng cùng cả nước từng bước kiểm soát được dịch bệnh.

Hay như bài viết “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Phạm Ngọc Hòa – Ths Học viện Chính trị Khu vực IV đăng trên Tạp chí Cộng sản số 946 (7-2020) đã được Đảng ủy cơ quan lựa chọn để tuyên truyền nhằm bồi đắp cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, lối sống đẹp và lý tưởng cách mạng đúng đắn...

Các đầu báo, tạp chí chuyên ngành Kiểm sát được chọn lọc để đọc như báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát, Tạp chí khoa học kiểm sát đã cung cấp nhiều thông tin chuyên môn, các tấm gương, mô hình điển hình của tập thể, cá nhân, những sáng kiến, kinh nghiệm hay giúp các đồng chí nâng cao lý luận nghiệp vụ phục vụ công tác hằng ngày; giúp cơ quan, đơn vị tham khảo, rút ra bài học kinh nghiệm và vận dụng vào điều kiện thực tế ở địa phương đạt hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc được tham khảo các dự luật, các đạo luật mới ban hành từ nhiều góc độ (Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật hình sự năm 2015, Luật An ninh mạng năm 2018, Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật Thi hành án hình sự năm 2019,..) đã giúp các công chức làm công tác nghiệp vụ kịp thời tiếp cận để đóng góp, bổ sung hoàn thiện và đưa vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Mặt khác, việc cập nhật các nguồn tin nóng trong dư luận, các vấn đề thời sự trong và ngoài nước giúp cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt được tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, những sự kiện chính trị, thông tin thời sự quan trọng của đất nước, trong khu vực và trên thế giới. Qua đó xác lập, củng cố quan điểm, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng và chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.

Quy định về đọc báo sáng được đưa vào Quy chế làm việc của đơn vị đã đảm bảo cho công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện đúng Nội quy và Quy chế về giờ làm việc hành chính của cơ quan, nâng cao ý thức và khả năng tự rèn luyện đạo đức, tác phong; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nội bộ, đặc biệt hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi hòa vào phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” vừa được triển khai thực hiện giai đoạn 2019 - 2025.

Đồng chí Huỳnh Văn Xoài – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện kiểm sát phụ trách công tác tuyên truyền, Phó phòng 1 Viện KSND tỉnh Trà Vinh nhận định: “Khi Đảng ủy nhận được các văn bản của Đảng cấp trên đều sao gửi đầy đủ cho Bí thư các chi bộ, đồng thời lên kế hoạch triển khai ngay trong các giờ đọc báo sáng. Điều này vừa giúp triển khai chủ trương của Đảng một cách kịp thời, nhanh chóng đến đảng viên, quần chúng toàn cơ quan, không phải chờ đến sinh hoạt chi bộ hằng tháng mới triển khai”.

Cùng qua điểm, đồng chí Mai Tư – Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng tổ chức cán bộ đánh giá: “Việc Đảng ủy chủ trương triển khai các văn bản Đảng trong giờ đọc báo sáng mang lại hiệu quả sâu sát, thiết thực. Những văn bản đã được thông tin trong giờ đọc báo khi nhắc lại trong họp lệ Chi Bộ được các đảng viên nhận thức, nắm bắt có chiều sâu hơn. Qua đó, tiết kiệm được nhiều thời gian trong công tác triển khai, dành nhiều thời gian hơn cho việc thảo luận chuyên sâu, nhận xét, đánh giá, xây dựng nghị quyết chi bộ trong tháng tới. Ngoài ra, những thông tin thời sự khác được nghe đọc rất bổ ích, mang tính tuyên truyền rộng rãi”.

Được triển khai và duy trì hơn 14 năm qua, việc nghe đọc báo vào mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen, là tài liệu không thể thiếu trong sinh hoạt của cơ quan, làm phong phú đời sống tinh thần của công chức và người lao động trong đơn vị. Để bắt kịp xu hướng phát triển của mạng lưới thông tin trên thế giới, cơ quan cũng đã trang bị đầy đủ và kết nối mạng internet cho 100% phòng trong đơn vị để công chức và người lao động nhanh chóng, kịp thời truy cập, khai thác thông tin trên các trang mạng của Đảng cũng như các nguồn tin chính thống khác để phục vụ cho công tác.

Việc toàn đơn vị được sinh hoạt tinh thần thường xuyên hằng ngày giúp cán bộ, đảng viên chủ động nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, nâng cao trình độ lý luận chính trị; giúp cấp ủy Đảng chủ động định hướng dư luận; là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại những quan điểm, nhận thức sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cùng những vấn đề tiêu cực nảy sinh trong thực tiễn; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động trong nội bộ Đảng bộ cơ sở và trong xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang