Hà Tĩnh: VKSND trực tiếp kiểm sát các hoạt động tư pháp

22/09/2019 07:10

(kiemsat.vn)
Trong tháng 9, ngành Kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ: Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự; trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại CQCSĐT.

Vừa qua, Phòng 11 - VKSND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với VKSND thị xã Kỳ Anh kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra 286 hồ sơ thi hành án dân sự; kiểm tra việc bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản; kiểm tra việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách; thu nộp và chi trả tiền thi hành án.

Qua quá trình kiểm sát, kết quả cho thấy Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh về cơ bản đã thực hiện đúng quy định trong công tác thi hành án dân sự: Hệ thống sổ sách đầy đủ và ghi chép cẩn thận, đúng quy định; việc ban hành và gửi quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định; các trường hợp ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành được xác minh đầy đủ…

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại vi phạm phạm pháp luật trong xây dựng hồ sơ và quá trình tổ chức thi hành án: 03 hồ sơ chưa thông báo quyết định thi hành án cho đương sự; 04 hồ sơ chậm nộp tiền vào ngân sách nhà nước; 01 hồ sơ vi phạm về thời hạn ra quyết định thi hành án…

Sau 02 ngày kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm tra đã tiến hành tọa đàm để trao đổi, đánh giá công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua, đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

Nguyễn Hương

VKSND huyện Nghi Xuân trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện

VKSND huyện Nghi Xuân trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại CQCSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

Vừa qua, VKSND huyện Nghi Xuân đã ban hành quyết định số 01/QĐ-VKS trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân.

Qua quá trình kiểm sát, kết quả cho thấy việc mở sổ sách thụ lý đầy đủ, việc ghi chép, cập nhật phản ánh được quá trình tiếp nhận, phân loại và xác minh giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; thông báo về việc tiếp nhận thông tin, tin báo và tố giác tội phạm bằng văn bản cho Viện kiểm sát được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Ngoài các kết quả đạt được, công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân còn tồn tại một số hạn chế cần phải chấn chỉnh khắc phục: Chậm ra quyết định phân công tin báo tố giác tội phạm; không thông báo về kết quả giải quyết tin báo cho người cung cấp….

Tại buổi toạ đàm, Đoàn công tác đề ra một số yêu cầu đối với Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân cần có biện pháp chỉ đạo thực hiện đầy đủ đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; tổ chức rút kinh nghiệm, xem xét trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra các tồn tại nêu trên nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Trần Ngọc An, VKSND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang