Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 23/2023

28/12/2023 11:03

(kiemsat.vn)
Tạp chí Kiểm sát số 23/2023, phát hành ngày 05/12/2023 có các nội dung chính sau đây:

 

Chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT có bài viết “Một số lưu ý trong kiểm sát hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ đối với vụ án ma túy” của tác giả Ngô Xuân Vĩnh. Từ thực tiễn giải quyết các vụ án ma túy, tác giả tổng hợp, nhận diện các dạng vi phạm phổ biến liên quan đến hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong giai đoạn điều tra; đồng thời rút ra một số kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án liên quan đến loại tội này.

Qua bài viết “Bảo quản, xử lý vật chứng trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án hình sự” trên Chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh và TS. Nguyễn Thị Thu Hương đã phân tích thực trạng các quy định của pháp luật về bảo quản, xử lý vật chứng, đồ vật, tài liệu trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân dân; qua đó kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và nâng cao hiệu quả công tác này thời gian tới.

Quy định về thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thời gian thực hiện thủ tục thông báo; thời hạn giải quyết khiếu nại; chế tài xử lý việc người bào chữa làm mất mát, hư hỏng, thất lạc tài liệu trong hồ sơ vụ án; người đại diện của người bị hại… trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 còn một số vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung. Nội dung này được làm rõ trong bài viết “Kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015” của tác giả Nguyễn Công Pha - Phạm Thị Thanh Nhã, trên cùng Chuyên mục.

Khi giải quyết những tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại quốc tế, hòa giải thương mại có xu hướng được các bên ưu tiên lựa chọn bởi những đặc tính ưu việt của nó. Thông qua bài viết “Hoàn thiện khung pháp luật về hòa giải thương mại của Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế” trong Chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC, tác giả Đặng Thế Hùng phân tích xu thế của phương thức hòa giải thương mại và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 23/2023 còn có các bài viết đáng chú ý như: “Một số vấn đề về xử lý vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội” của tác giả Ngô Văn Lượng - Lê Huỳnh Tấn Duy; “Về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh đối với hoạt động hỏi cung bị can” của tác giả Nguyễn Chí Hiếu - Phạm Khánh Đoan; “Một số vấn đề phát sinh từ việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân” của tác giả Nguyễn Phương Lan; “Nguyễn Văn V phạm tội gì?” của tác giả Nguyễn Hoài Thương - Trần Văn Hoàng...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 23/2023:

Bài viết: Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Tác giả: ThS. Trần Thị Bé Duyên.

Bài viết: Bảo quản, xử lý vật chứng trong quá trình điều tra, giải quyết vụ án hình sự. Nhóm tác giả: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh và TS. Nguyễn Thị Thu Hương.

Bài viết: Kiến nghị hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nhóm tác giả: Nguyễn Công Pha và Phạm Thị Thanh Nhã.

Bài viết: Một số vấn đề về xử lý vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội. Nhóm tác giả: ThS. Ngô Văn Lượng và PGS.TS. Lê Huỳnh Tấn Duy.

Bài viết: Một số vấn đề phát sinh từ việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Tác giả: TS. Nguyễn Phương Lan.

Bài viết: Nguyễn Văn V phạm tội gì? Nhóm tác giả: Nguyễn Hoài Thương và Trần Văn Hoàng.

Bài viết: Hoàn thiện khung pháp luật về hòa giải thương mại của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tác giả: ThS. Đặng Thế Hùng.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang