Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 22/2023

30/11/2023 14:43

(kiemsat.vn)
Tạp chí Kiểm sát số 22/2023, phát hành ngày 20/11/2023 có các nội dung chính sau đây:

 

Trên chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT, tác giả Lương Thị Thúy Dung chia sẻ Kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích có đồng phạm, liên quan đến việc định tội danh, đánh giá vai trò đồng phạm và phân loại diện khởi tố. Bài viết đưa ra lưu ý khi kiểm sát việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và đề ra yêu cầu kiểm tra xác minh, yêu cầu điều tra trong quá trình kiểm sát việc khởi tố, điều tra vụ án.

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 2013, các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã cụ thể hóa các quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tiến hành tố tụng. Thực tiễn thực hiện các quy định về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Bộ luật này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song vẫn còn những bất cập cần hoàn thiện. Qua bài viết Về quy định bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015” trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI, tác giả Nguyễn Anh Tuấn đã đề xuất một số định hướng có giá trị.

Trên cùng chuyên mục, bài viết “Về thời điểm phát sinh và căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con” của các tác giả Nguyễn Thị Lan, Lê Quốc Dũng phân tích việc áp dụng quy định của Luật nuôi con nuôi năm 2010, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 trong thực tiễn giải quyết vụ án liên quan đến quan hệ giữa cha mẹ và con; đặc biệt là về thời điểm thực hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con, thời điểm chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Pháp luật Hoa Kỳ là một trong những hệ thống pháp luật toàn diện, lâu đời và hiệu quả nhất trên thế giới về bảo toàn an ninh mạng cũng như hợp tác phòng ngừa tội phạm mạng. Từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm mạng, tác giả Nguyễn Hoàng Chi Mai rút ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bài viết “Kinh nghIệm của Hoa Kỳ về phòng, chống tội phạm mạng”, chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 22/2023 còn có các bài viết đáng chú ý như: “Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân” (Trích đăng nội dung Văn bản số 4340/VKSTC-V16 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao); “Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Viêt Nam trái phép” của các tác giả Đàm Thị Kim Thuyên, Trần Thị Len; “Thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và kiến nghị hoàn thiện của tác giả Doãn Cao Sơn; “Vướng mắc trong xác định thời hạn áp dụng, hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt” của tác giả Đỗ Văn Chiến; “Hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân” của tác giả Lê Ngọc Duy; “Trao đổi về chuyển giao quyền yêu cầu” của tác giả Lê Thị Diễm Phương.

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 22/2023:

Bài viết: Kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án giết người chưa đạt và cố ý gây thương tích có đồng phạm. Tác giả: Lương Thị Thúy Dung.

Bài viết: Thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và kiến nghị hoàn thiện. Tác giả: Doãn Cao Sơn.

Bài viết: Vướng mắc trong xác định thời hạn áp dụng, hủy bỏ biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Tác giả: ThS. Đỗ Văn Chiến.

Bài viết: Về thời điểm phát sinh và căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan và Lê Quốc Dũng.

Bài viết: Trao đổi về chuyển giao quyền yêu cầu. Tác giả: ThS. Lê Thị Diễm Phương.

Bài viết: Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về phòng, chống tội phạm mạng. Tác giả: ThS. Nguyễn Hoàng Chi Mai.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang