Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 21/2023

11/11/2023 16:04

(kiemsat.vn)
Tạp chí Kiểm sát số chuyên đề “Góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015” (số 21/2023) phát hành ngày 05/11/2023 có các nội dung chính sau đây:

 

Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã phát sinh những bất cập, mâu thuẫn, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình áp dụng, nên cần có sự tập hợp các nghiên cứu, sơ kết, đánh giá thực tiễn việc thi hành để đề xuất, góp ý hoàn thiện quy định của pháp luật. Để kịp thời thông tin đến bạn đọc, phục vụ việc nghiên cứu, đóng góp ý kiến hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Tạp chí Kiểm sát xin giới thiệu bài viết của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và những cán bộ làm công tác thực tiễn về vấn đề này.

Chức năng tố tụng hình sự cơ bản thực hiện những hướng hoạt động chính, chủ yếu của tố tụng hình sự, bao gồm: Chức năng buộc tội, chức năng bào chữa và chức năng xét xử. Các chức năng cơ bản đóng vai trò quan trọng, là định hướng và tạo thế cân bằng cho các hoạt động tố tụng hình sự. Do đó, để hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cần xác định rõ vị trí, vai trò của ba chức năng cơ bản này trong tố tụng hình sự. Quan điểm trên được thể hiện qua bài viết “Hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về vị trí, vai trò của các chức năng tố tụng hình sự cơ bản” của tác giả Đỗ Thị Phượng.

Từ kết quả nghiên cứu và thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thẩm quyền của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội biên phòng và lực lượng Cảnh sát biển, tác giả Bùi Văn Hưng qua bài viết “Một số bất cập về thẩm quyền của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển” đã phân tích, chỉ ra những vướng mắc, bất cập và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật.

Theo bài viết “Cần sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt” của tác giả Phạm Minh Tuyên, thực tiễn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (được quy định trong 06 điều luật – từ Điều 223 đến Điều 228 Chương XVI Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015) đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập như: Chưa quy định đầy đủ các trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; chưa quy định cụ thể thời hạn mà Cơ quan điều tra pháp gửi quyết định áp dụng biện pháp này cho Viện kiểm sát cùng cấp, thời hạn Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phải phê chuẩn...

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số chuyên đề Góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 còn có các bài viết đáng chú ý như: “Về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự” của tác giả Nguyễn Trọng Nghĩa; “Kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự về kháng nghị tái thẩm” của tác giả Lê Huỳnh Tấn Duy – Đinh Thị Phượng; “Về một số bất cập trong quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015” của tác giả Nguyễn Quốc Hân...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 21/2023:

Bài viết: Hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về vị trí, vai trò của các chức năng tố tụng hình sự cơ bản. Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Phượng.

Bài viết: Một số bất cập về thẩm quyền của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển. Tác giả: TS. Bùi Văn Hưng.

Bài viết: Góp ý sửa đổi, bổ sung chế định người bào chữa trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tác giả: ThS. Trần Ngọc Minh.

Bài viết: Về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự. Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Nghĩa.

Bài viết: Hoàn thiện quy định về biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nhóm tác giả: ThS. Trần Văn Hiền và Nguyễn Thị Kim Hường.

Bài viết: Cần sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Tác giả: TS. Phạm Minh Tuyên.

Bài viết: Kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự về kháng nghị tái thẩm. Tác giả: PGS.TS. Lê Huỳnh Tấn Duy và ThS. Đinh Thị Phượng.

Bài viết: Về một số bất cập trong quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Hân.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang