Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 19/2023

13/10/2023 16:31

(kiemsat.vn)
Tạp chí Kiểm sát số 19/2023 phát hành ngày 05/10/2023 có các nội dung chính sau đây:

 

Trước yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như yêu cầu của hoạt động phòng, chống tham nhũng, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó có giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, từ đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng hệthống tư pháp trong sạch, vững mạnh. Điều này được đề cập đến trong bài viết “Nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao” của tác giả Nguyễn Hữu Thức, trên chuyên mục Công tác kiểm sát.

Hiện nay, cơ sở và điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại còn một số vấn đề có nhận thức chưa thống nhất như: Việc chỉ đạo, điều hành hoặc chấp nhận của pháp nhân được biểu hiện dưới các hình thức nào? Lấy thời hiệu làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân có hợp lý không? Cá nhân được quy định tại khoản 2 Điều 75 Bộluật Hình sự năm 2015 là những chủ thể nào? Các vấn đề trên được phân tích và làm rõ trong bài viết “Bàn về cơ sở và điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại” của tác giả Vũ Văn Tư, Lê Văn Công, trên chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi.

Cũng tại chuyên mục này, bài viết “Áp dụng lẽ công bằng trong giải quyết các vụ việc dân sự” của tác giả Trần Linh Huân, Nguyễn Thị Thùy Duyên cho rằng trong điều kiện hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện chế định về áp dụng lẽ công bằng là vô cùng cần thiết, góp phần tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án nhanh chóng và chính xác, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các bên.

Theo tác giả Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thanh Huyền qua bài viết “Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cam kết lao động trong Hiệp định EVFTA” tại chuyên mục Thông tin khoa học, việc tiếp nhận các cam kết lao động trong Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) và chuyển hóa các cam kết này thành pháp luật lao động trong nước để áp dụng một cách hiệu quả là yêu cầu đặt ra cho Việt Nam. Tuy đã có những thay đổi căn bản, nhưng pháp luật lao động nói chung, Bộluật lao động năm 2019 nói riêng cần tiếp tục hoàn thiện để những cam kết về lao động theo EVFTA được triển khai trên thực tế.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 19/2023 còn có các bài viết đáng chú ý như: “Hoàn thiện thiết chế Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” của tác giả Lê Ngọc Duy; “Nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập chứng cứ điện tử phục vụ điều tra các vụ án đánh bạc sử dụng công nghệcao” của tác giả Hoàng Trọng Lực; “Về thẩm quyền xét xử bị cáo phạm nhiều tội thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự” của tác giả Hoàng Thị Hoa – Trần Khắc Quyết...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 19/2023:

Bài viết: Hoàn thiện thiết chế Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Tác giả: TS. Lê Ngọc Duy.

Bài viết: Kinh nghiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Tác giả: Trần Thị Thu Hiền.

Bài viết: Bàn về cơ sở và điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Tác giả: TS. Vũ Văn Tư - TS. Lê Văn Công.

Bài viết: Nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập chứng cứ điện tử phục vụ điều tra các vụ án đánh bạc sử dụng công nghệcao. Tác giả: Hoàng Trọng Lực.

Bài viết: Áp dụng lẽ công bằng trong giải quyết các vụ việc dân sự. Tác giả: ThS. Trần Linh Huân - Nguyễn Thị Thùy Duyên.

Bài viết: Vướng mắc trong quy định của pháp luật về tội phạm liên quan đến hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Tác giả: Phạm Thị Yến.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang