Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 17/2023

25/09/2023 18:27

(kiemsat.vn)
Tạp chí Kiểm sát số 17/2023 phát hành ngày 05/9/2023 có các nội dung chính sau đây:

 

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 17/2023

Tạp chí Kiểm sát số 17/2023 phát hành ngày 05/9/2023 có các nội dung chính sau đây:

Chuyên mục Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới tiếp tục đăng tải Kỳ II bài viết “Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” của GS.TS. Võ Khánh Vinh, trong đó khẳng định: Pháp luật giữ vai trò, vị trí, có giá trị, thực hiện chức năng như thế nào trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa nhận thức, lý luận và thực tiễn rất quan trọng đối với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật là một trong hai nội dung trọng tâm (cùng với cải cách tư pháp) xuyên suốt Nghị quyết số 27-NQ/TW, được thể hiện từ cách tiếp cận, các quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết này.

Từ thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cho thấy, việc thực hiện các quy định về trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 còn tồn tại những vướng mắc, bất cập nhất định trong nhận thức và áp dụng pháp luật. Bài viết: “Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung” của tác giả Nguyễn Hoàng Dương trên Chuyên mục Công tác kiểm sát đã phân tích làm rõ nội dung này, đồng thời đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện. 

Nổi bật trên Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi là bài viết: “Xác định nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng” của TS Nguyễn Phương Lan. Theo đó, xác định nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng là việc phân định, chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác nghĩa vụ về tài sản chung của vợ và chồng dựa trên các căn cứ nhất định, buộc vợ chồng cùng cùng trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về tài sản đó bằng tài sản chung và tài sản riêng của mỗi bên khi tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ. Thông qua thực tiễn áp dụng pháp luật xác định các nghĩa vụ chung về tài sản thời kỳ hôn nhân, tác giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện về nội dung này.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 17/2023 còn có các bài viết đáng chú ý như: “Sử dụng “Bảng nội dung cần giải quyết” trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm” của tác giả Chử Thị Định; “Bàn về vấn đề đình chỉ giải quyết vụ án khi nguyên đơn vắng mặt hai lần tại phiên họp hòa giải” của tác giả Bùi Bích Vân - Lưu Thanh Thủy; “Cơ chế bảo vệ cán bộ tư pháp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định của Trung Quốc” của tác giả Bùi Việt Dương - Lê Hồng Phương...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 17/2023:

Bài viết: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (kỳ 1). Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Bài viết: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (kỳ 2). Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Bài viết: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về viêc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tác giả: Nguyễn Hoàng Dương

Bài viết: Xác định nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng. Tác giả: TS. Nguyễn Phương Lan

Bài viết: Cơ chế bảo vệ cán bộ tư pháp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định của Trung Quốc. Tác giả: Bùi Việt Dương - Lê Hồng Phương

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang