Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 10/2024

22/05/2024 15:20

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 10/2024 phát hành ngày 20/5/2024, với các nội dung chính sau đây:

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 10/2024:

Bài viết: Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Thượng tôn Hiến pháp, pháp luật” và ý nghĩa trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Tác giả: ThS. Nguyễn Trung Thành.

Bài viết: Hạn chế trong quy định và thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông từ góc nhìn cạnh tranh quy phạm pháp luật. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.

Bài viết: Giải pháp phòng ngừa tội phạm mua bán người ở trong nước. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Oanh.

Bài viết: Thực hiện dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân. Tác giả: Tăng Ngọc Tuấn.

Bài viết: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Kỳ II và hết). Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Hưởng.

Bài viết: Khó khăn, vướng mắc từ việc thi hành bản án về di dời cây. Tác giả: Phạm Văn Tiến.

Nổi bật trong Chuyên mục NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI là bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về “thượng tôn Hiến pháp, pháp luật” và ý nghĩa trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thượng tôn Hiến pháp, pháp luật là di sản tư tưởng vô cùng quý giá mà Người để lại cho Đảng và dân tộc ta. Vì vậy, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người là cơ sở để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022.

Trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI, bài viết “Hạn chế trong quy định và thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông từ góc nhìn cạnh tranh quy phạm pháp luật” của PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa phân tích, làm sáng tỏ hạn chế, hành vi khách quan của một số tội phạm có miền chồng lấn, dẫn đến hành vi phạm tội có thể đồng thời thỏa mãn nhiều cấu thành tội phạm, từ đó kiến nghị hoàn thiện các quy định này từ góc nhìn cạnh tranh quy phạm pháp luật.

Giai đoạn trước năm 2019, mua bán người tại Việt Nam chủ yếu là mua bán người ra nước ngoài (chiếm trên 85% số vụ). Thời gian gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều vụ mua bán người ở trong nước như mua bán thai nhi, mua bán nam giới để cưỡng bức lao động trên tàu cá. Ở một số nơi có tình trạng mua bán trẻ sơ sinh “núp bóng” các tổ chức tự phát mang danh thiện nguyện. Vì vậy, công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người ở trong nước cần được chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa. Nội dung này được làm rõ trong bài viết “Giải pháp phòng ngừa tội phạm mua bán người ở trong nước” của tác giả Nguyễn Văn Oanh trên cùng chuyên mục.

Chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT tiếp tục đăng tải Kỳ II bài viết “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” của tác giả Nguyễn Xuân Hưởng, trong đó, luận giải làm rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành; đồng thời, trên cơ sở Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết, kết luận của Đảng về cải cách tư pháp, về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các nội dung, yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW; từ đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Những điểm mới về bảo vệ thông tin người tiêu dùng trong Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ quyền cá nhân và quyền riêng tư của người tiêu dùng trong môi trường số hóa ngày càng phức tạp. Các quy định này đảm bảo thông tin cá nhân của người tiêu dùng không bị lợi dụng hoặc sử dụng một cách không đúng đắn, từ đó, xây dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh. Bài viết của nhóm tác giả Nguyễn Tấn Hoàng Hải, Trần Bảo Khanh, Trần Thị Hạnh Nhân  trên chuyên mục THÔNG TIN KHOA HỌC giới thiệu những điểm mới của Luật này.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 10/2024 còn có một số bài viết như: “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Từ quy định của pháp luật đến thực tiễn thực thi” của nhóm tác giả Phan Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thanh Lý; “Khó khăn, vướng mắc từ việc thi hành bản án về di dời cây” của tác giả Phạm Văn Tiến…

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Tạp chí Kiểm sát số 10/2024.

 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang