Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 03/2024

07/02/2024 19:42

(kiemsat.vn)
Tạp chí Kiểm sát số 03/2024 phát hành ngày 05/02/2024 có các nội dung chính sau đây:

 

Trong công tác tổ chức cán bộ, việc sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực sở trường của cán bộ là vấn đề mấu chốt nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Để làm tốt công tác này, trước hết phải đánh giá đúng cán bộ, từ đó làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ cho phù hợp. Quan điểm này được khẳng định qua bài viết: “Giải pháp nâng cao hiệu quả trong bố trí, sử dụng cán bộvà nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ” của tác giả Tăng Ngọc Tuấn trên chuyên mục Công tác kiểm sát.

Cũng tại chuyên mục này, tác giả Lại Viết Quang qua bài viết “Một số vướng mắc trong giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân” cho rằng: Trong  công  tác  giải quyết  bồi  thường  cho  người  bị  thiệt  hại  theo  Luật  trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan trực tiếp giải quyết yêu cầu bồi thường; có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo việc bồi thường của toàn ngành Kiểm sát và phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý công tác bồi thường nhà nước. Quá trình thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn một số khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định 02 tội danh mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đó là: Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225) và Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226). Trong bài viết “Một số vướng mắc trong quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ”, tác giả Đỗ Nhật Ánh phân tích quy định của Bộ luật Hình sự về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với 02 tội này, chỉ ra một số bất cập, từ đó đề xuất, kiến nghị hoàn thiện.

Cộng hòa liên bang Đức là đại diện tiêu biểu của hệ thống pháp luật châu Âu lục địa (civil law), đã xây dựng một hệ thống các biện pháp hình sự phi hình phạt tương đối phát triển. Trên chuyên mục Thông tin khoa học, bài viết “Các biện pháp hình sự phi hình phạt theo pháp luật hình sự Cộng hòa liên bang Đức” của tác giả Đỗ Thị Ánh Hồng đã phân tích quy định của pháp luật hình sự Cộng hòa liên bang Đức về các biện pháp hình sự phi hình phạt; từ đó, đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 03/2024 còn có các bài viết đáng chú ý như: “Quy định về đương nhiên xóa án tích - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện” của tác giả Lê Văn Công - Nguyễn Thị Thu Hồng; “Làm giả tài liệu hay sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức?” của tác giả Nguyễn Đức Huy; “Về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” của tác giả Nguyễn Tấn Dạng...

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 03/2024:

Bài viết: Giải pháp nâng cao hiệu quả trong bố trí, sử dụng cán bộ và nâng cao ý thức trách nhiệm công vụ. Tác giả: Tăng Ngọc Tuấn.

Bài viết: Một số vướng mắc trong giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân. Tác giả: TS. Lại Viết Quang.

Bài viết: Quy định về đương nhiên xóa án tích - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện. Nhóm tác giả: TS. Lê Văn Công và ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng.

Bài viết: Một số vướng mắc trong quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tác giả: ThS. Đỗ Nhật Ánh.

Bài viết: Các biện pháp hình sự phi hình phạt theo pháp luật hình sự Cộng hòa liên bang Đức. Tác giả: ThS. Đỗ Thị Ánh Hồng.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang