Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 02/2024

02/02/2024 11:57

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới Quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số đặc biệt (số 02/2024), với các nội dung chính sau đây:

 

Số đặc biệt - số Tết năm 2024, chuyên mục SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ trân trọng đăng “Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024” của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân.

Từ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bài viết nêu cụ thể các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Những nội dung này được thể hiện qua bài viết “Ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới” của tác giả Hoàng Thị Quỳnh Chi, trên Chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT.

Cùng Chuyên mục có bài viết “Tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính” của tác giả Trần Hưng Bình. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tác giả trao đổi về giải pháp khắc phục phục một số tồn tại, vướng mắc của Viện kiểm sát các cấp trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác này; đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, là thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực của Tòa án trong các lĩnh vực tố tụng này.

Bài viết “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hành chính” của tác giả Mai Văn Linh tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm sát thi hành án hành chính, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Nổi bật trên chuyên mục NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI là bài viết “Những vấn đề lý luận, thực tiễn và hoàn thiện mô hình thiết chế chuyên trách chống tham nhũng ở nước ta hiện nay” (Kỳ II) của tác giả Võ Khánh Vinh, bài viết tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về mô hình thiết chế chuyên trách chống tham nhũng, bao gồm: Quan niệm, đặc trưng, tính chất, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của thiết chế chuyên trách chống tham nhũng; khái quát mô hình các thiết chế chuyên trách chống tham nhũng trên thế giới; nhận diện về mô hình này ở nước ta hiện nay và những vấn đề cần hoàn thiện.

Trong bài viết “Phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao” của tác giả Nguyễn Xuân Hưởng - Lại Thị Thu Hà trên cùng Chuyên mục, bên cạnh việc phân tích các quy định của pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực khi xây dựng pháp luật, tác giả chỉ ra những bất cập, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật qua thực hiện vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát số 02/2024 còn có các bài viết đáng chú ý như: "Bàn về hình phạt áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015” của tác giả Dương Tuyết Miên; “Hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng” của tác giả Nguyễn Hoàng Long; “Vướng mắc về đánh giá chứng cứ khi giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” của tác giả Trần Thị Thu Hiền.

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Mục lục Tạp chí Kiểm sát in số 02/2024:

 

anh-dai-dien-up-cms.jpg

Bài viết: Tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính. Tác giả: TS. Trần Hưng Bình.

Bài viết: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hành chính. Tác giả: ThS. Mai Văn Linh.

Bài viết: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và hoàn thiện mô hình thiết chế chuyên trách chống tham nhũng ở nước ta hiện nay (Kỳ 2). Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh.

Bài viết: Phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Của nhóm tác giả: TS. Nguyễn Xuân Hưởng và ThS. Lại Thị Thu Hà.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang