Đồng chí Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Khoá XV

20/07/2021 17:53

(kiemsat.vn)
Ngày 20-7, bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội Khoá XV. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Khoá XV Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước.

Chiều 20/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khoá XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc trình nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội Khoá XV. 

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội Khoá XV bằng hình thức bỏ phiếu kín

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội Khoá XV. Với 475/475 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV giữ chức Chủ tịch Quốc hội Khóa XV.

Ngay sau khi công bố kết quả biểu quyết, đồng chí Vương Đình Huệ đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Chủ tịch Quốc hội Khoá XV Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức (Ảnh: VPQH)

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. "Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân tôi"- tân Chủ tịch Quốc hội Khoá XV nói.

“Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sẽ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát, coi đây là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; cùng với Quốc hội tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường hoạt động chất vấn; hoạt động giám sát. Đồng thời, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật và giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri. Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện và tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đồng thời nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc đến các nhiệm vụ khác của Quốc hội như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nâng cao chất lượng quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại, tiếp tục tăng cường đối ngoại của Quốc hội gắn với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân...; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động của Quốc hội; đổi mới và tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, tham vấn, lắng nghe ý kiến, gắn bó chặt chẽ với cử tri. 

Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của các vị lãnh đạo tiền nhiệm để góp phần cùng Quốc hội có thêm nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang